Lisa S. Legallais-Hansen

Direktør operasjonell drift Chief Operations Officer

Rolf Eek-Johansen

Viseadm. direktør, Investeringsdirektør Deputy CEO, Chief Investment Officer

Abbe Fransson

Kommersiell direktør Chief Commercial Director

Malin Gustavi

Direktør Transformasjon og Bærekraft Chief Transformation and Sustainability Officer

Jakob Bronebakk

Finansdirektør CFO, Chief Financial Officer

Karianne Dovland

HR Direktør Chief People Officer

Klaus-Anders Nysteen

Administrerende direktør CEO  

Børre Sig. Bratsberg

Juridisk direktør Chief Legal Officer

Barbro Hagen

Direktør teknologi og digitalisering Chief Digital and Technology Officer