Svindel

Dersom du er usikker på om en melding du har mottatt med Kredinor som avsender er reell, ta kontakt med Kredinor og undersøk nærmere før du åpner linker. Du kan gå inn på Min side, ved å logge på med BankID fra www.kredinor.no. Om du har sak vi følger opp for en av våre oppdragsgivere, så ligger den på Min side.

Har du oppgitt noen som helst informasjon, for eksempel fødselsnummer, bank- eller kredittkortnummer, ta kontakt med din bank og forklar hva om er skjedd da det er en risiko for at noen kan misbruke informasjonen.

Kredinor ser alvorlig på slike hendelser og anmelder slike forhold til politiet.

For mer informasjon om hvordan du kan sikre deg mot svindel, se bl.a Nettvett.no, https://nettvett.no/veiledninger/

Ta kontakt med din bank straks om du har oppgitt noen som helst informasjon som uvedkommende kan komme til å misbruke.