Mottatt svindel-SMS?

Det er etter hvert mange som har mottatt såkalte svindel-SMS, fra noen som utgir seg å være fra Kredinor eller andre. Det aller viktigste er at du ikke lar deg lure. Har du, ved å klikke på en link i en svindel-SMS, oppgitt noen som helst informasjon, for eksempel fødselsnummer, bank- eller kredittkortnummer, må du straks ta kontakt med din bank for å få sikret tilganger og sperret kort, da det er en risiko for at noen kan misbruke informasjonen. Kredinor ser alvorlig på slike hendelser og anmelder slike forhold til politiet.

Ta kontakt med din bank straks om du har oppgitt noen som helst informasjon som uvedkommende kan komme til å misbruke.

Avslører svindel-SMS: Se status i din sak

De som mottar en svindel-SMS kan enkelt finne ut om de har en sak hos Kredinor, ved å trykke på Se status i din sak. Skriv inn saksnummer eller påstått referansenummer fra SMS. Det vil da komme opp informasjon om status på saksnummeret/referansenummer om saken finne. Hvis svaret er at saken ikke finnes er det en såkalt svindel-SMS.

På kredinor.no kan du klikke på valget "Se status i din sak" for å sjekke nummeret som ligger i SMS. Om sak ikke kommer opp er det en svindel-SMS.

Eksempel på svindelmelding

Husk at svindelmeldinger kan være ulike, og inkasso er bare en av avsenderkategoriene. Falske svindel-SMS kan dreie seg om pakke fra posten, melding fra banken, falske skattemeldinger og mye mer.

De meldingene som har utgitt seg for å være Kredinor er utformet på en måte som er typisk for phishingmeldinger. Lavt beløp (kr. 19,12) og kort betalingsfrist (samme dag som SMS sendes). Det kan være med på å stresse de som mottar slik at de klikker seg videre for å betale, uten å ta seg tid til nærmere undersøkelser.

Vi ser også at opplysningen i teksten om at man unngår inkasso ved å betale kan innebære en stressfaktor for raskt betaling. Den meldingen vi viser ble sendt en fredag kveld (rundt kl. 22.00) – trolig med tanke på at det ikke var mulig å komme i kontakt med noen i Kredinor i løpet av helgen. Etter hvert som tiden har gått er meldingene av ulik utforming, men alltid det samme målet – få folk til å klikke på link og legge igjen opplysninger. Det er svært viktig at meldingen slettes bare.

De som har klikket sier at nettsiden det er lenket til i SMS’en fører til en nettside hvor man tilsynelatende kan logge seg på med BankID. Informasjon om telefonnummer, fødselsnummer og bank- eller kredittkortinformasjon etterspørres. Det er alvorlig om opplysningene det spørres etter havner hos uvedkommende, som i dette tilfellet er svindlere som bevisst har laget SMS-en for å få tak i denne informasjonen.

For mer informasjon om hvordan du kan sikre deg mot svindel, se bl.a Nettvett.no, https://nettvett.no/veiledninger/.

Trenger du hjelp, ta kontakt med banken din.