Fakturaservice

Faktura Kredinor Inkasso Illustrasjon

Fakturaservice i Kredinor innebærer både faktura -og reskontroadministrasjon. I tillegg til inkasso ønsker stadig flere å overlate faktura -og betalingsoppfølging til oss. I 2017 sendte Kredinor Fakturaservice mer enn 7 millioner fakturaer for våre oppdragsgivere. Det betyr spart tid, reduserte kostnader og pengene raskere inn på konto for deg som oppdragsgiver. Den tiden virksomheten sparer kan brukes til videreutvikling og vekst.

Fakturering

Ved å overlate fakturering og betalingsoppfølging til oss blir dine kunder godt ivaretatt. Vi fakturerer med virksomhetens logo og tilpassede markedsbudskap, eller sender faktura med Kredinor som avsender. Faktura sendes i ønsket kanal:

 • Vanlig post
 • Digipost
 • eFaktura
 • Vipps faktura
 • Avtalegiro

Vi har gode rutiner med fordringsadministrasjon slik at våre oppdragsgivere får riktig beløp på konto til rett tid. Hvis det er ønskelig at vi håndterer kontakten med kunden vil kundeservice i Kredinor svare med vårt eller din virksomhets navn.

Selvbetjening for små og mellomstore bedrifter

Små bedrifter uten eget økonomisystem kan registrere sine fakturaer på innloggede sider, Kredinor Online. Etter registreringen vil vi ta oss av oppfølging av fakturaene frem til pengene er på konto.

Reskontroadministrasjon

Vi håndterer alt fra små til store volum innenfor reskontro, og bidrar til at våre oppdragsgivere får sine krav betalt raskere. Vi sørger for god kundekontakt, løpende bankavstemming og oppdaterte rapporter som kan tilpasses virksomhetens behov. Oppfølging av reskontro bidrar til at du får en løpende oversikt over alle transaksjoner, helt ned på enkeltkunder.

Purring og inkassovarsel

Purring og inkassovarsel er en tjeneste vi tilbyr når betalingsfristen utløper. Selv om det er frivillig å sende purring, velger mange likevel å gjøre det av hensyn til den gode kundeopplevelsen. Hvis betaling fortsatt uteblir følges kundene opp med inkassovarsel og vi sørger for sømløs overføring til inkasso for videre vurdering og oppfølging – frem til saken er løst.

Full oversikt og kontroll på Kredinor Online 

Kundeinformasjon og status på betalinger finnes på bedriftens innloggede sider, Kredinor Online. Her finnes også logg over kommunikasjon og avtaler som er gjort med kundene. Ved bankavstemming får du tilgang til rapporter som viser resultat og balanse, ulike nøkkeltall og kredittanalyser. All informasjon samlet ett sted frigjør tid og gjør det enkelt for oppdragsgiver å fokusere mer på ting som er enda viktigere.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

  Snakk direkte med en av våre selgere

  Mobil   22473430

  Epost   bedrift@kredinor.no