Overvåkning av ubetalte inkassosaker

Overvåk av ubetalte inkassosaker. Illustrasjon av kamera som symbol.

Vår avdeling for overvåking overtar inkassosaken når kravet har vært igjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt. De senere årene har overvåking blitt en større og svært verdifull del av vårt tilbud. Avdelingen gir merverdi for våre oppdragsgivere fordi svært mange av sakene løser seg.

Vi følger opp kundene dine slik at vi kan fange opp når de med ubetalte inkassosaker har muligheten til å gjøre opp for seg.

Overvåk snur tap til gevinst

De fleste sakene på Overvåk løser seg innen ett til tre år. Noen blir likevel liggende ganske mye lenger før det dukker opp en løsning som gjør at vi får inn pengene. Disse innbetalingene har høy verdi, fordi de kommer direkte inn i resultatene og snur tap til gevinst og styrker bunnlinen.

De fleste ønsker å gjøre opp for seg

Det er viktig at vi kjenner våre oppdragsgivere godt. Samtidig er vi nødt til å bli godt kjent med kundene for å kunne forutsi deres betalingsevne. Vi prøver alltid å legge til rette for en fleksibel måte å betale på. Løsningen vi ender med skal både oppdragsgiver og sluttkunden være fornøyd med.

Mye av jobben er en langsiktig investering. Vi har også eksempler på saker som har ligget fra 10 år og helt opp til 15 år som har løst seg, fordi den økonomiske situasjonen til sluttkunden endrer seg.

Løpende oppfølging

Så snart vi finner grunnlag for det, iverksettes nødvendig tiltak. Alle saker følges jevnlig opp. Både automatisk i systemet og av våre dyktige og løsningsorienterte saksbehandlere. Avdelingen består i dag av over 43 medarbeidere. Alle med lang og bred erfaring innenfor ulike sider av inkasso og personlig økonomi.

Med grunnleggende tro på sluttkunden, systematisk overvåking av markedet og tett oppfølging – er overvåking i Kredinor en av de viktigste bidragsytere til langsiktig merverdi i kundeforholdet.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no