Kundeservicetjenester

Kundeservice Kredinor Inkasso Illustrasjon

Vi i Kredinor tilbyr våre oppdragsgivere kundeservicetjenester, noe som innebærer at vi trener opp et profesjonelt fagmiljø som besvarer inngående henvendelser. Det samme teamet vil også følge opp ubetalte fakturaer med utgående henvendelser. Gjennom våre tilbud innen kundeservice blir vi virkelig oppdragsgivers forlengede arm som førstelinje ut mot deres kunder.

Kundeservicetjenestene står helt på egne ben i forhold til våre tilbud innenfor inkasso. Felles for alt vi gjør er våre dyktige og hyggelige medarbeidere. De er genuint opptatt av å finne gode løsninger for deg og dine kunder. Vi møter alle med en positiv holdning og bidrar til like gode kundeopplevelser som kunden ville fått ved henvendelse til deg som oppdragsgiver.

Kostnadseffektivt å outsource kundeservicetjenestene

Fordelen med å overlate kundeservice til Kredinor er besparelser både i penger og tid til opplæring, personaloppfølging og løpende drift. Trafikkrapporter og logger er lett tilgjengelig gjennom integrasjonsløsninger. På den måten har oppdragsgiver full kontroll samtidig som vi gjør jobben. .

Kundeservice og sømløs overføring til inkasso

Gjennom kundeservicetjenestene kommer kundene inn lenge før det er snakk om inkasso. Av den store massen vi håndterer via første del av kundeservice, vil kun et fåtall ende med inkasso. Fordelen er at vi jobber med sømløse prosesser. Kunder som ikke betaler skal også følges opp på en like god måte som de andre. Betalingsproblemer kan sette oss alle i en sårbar situasjon. Aktiviteten og serviceinnstillingen fra kundeservice sin side er en av grunnene for vår høye kundetilfredshet og løsningsgrad blant kundene.

Tettere på din kunde

Kundeservice foregår i dag gjennom alle kanaler. Telefon er fortsatt primærkanalen, men gradvis tar både chat og meldingshåndtering over mer av oppgavene på kundeservice. Vi har chatroboten Nora på kredinor.no og menneske-chat på innloggede sider. Innenfor inkasso har vi markedets beste innloggede løsninger gjennom Min side hvor kundene finner en rekke selvbetjeningsløsninger og andre hjelpeverktøy som e-post i sikker kanal, skjema for å søke om avdragsordning, link for å gi fullmakt og løsning for å hente ut fakturakopi.

Ved å være tettere på gjennom tilgjengelighet i alle kanaler og god behandling av kunden tilrettelegger vi for at kundene betaler raskere. På en skala fra 1 til 6 har vi nå en snitt kundetilfredshet (KTI) på 5,02. Den går sjelden ned, men oftere opp fordi kundene gir positiv feedback på sin opplevelse av møtene med oss.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no