Velkommen til nye Kredinor.no

Lansering av nye kredinor.no

Vi lanserer nye Kredinor.no – en enklere og mer oversiktlig nettside for våre oppdragsgivere og deres kunder.

Mer brukervennlig

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle enkle og lettvinte løsninger for betaling av faktura og inkasso på vegne av våre oppdragsgivere. Vårt ønske er å gjøre den nye nettsiden mer brukervennlig og informasjonen lett tilgjengelig, og samtidig senke terskelen for dialog. Se vår lanseringsfilm av nye Kredinor.no her:

Vi håper at du som bruker av nettsiden blir fornøyd med de endringene som er gjort.