Vi feirer mangfold og kjærligheten

De ansatte feirer med en egen mangfoldsdag, som i år er 23. juni, hvor vi setter farge på arbeidsdagen og vi benytter prideflagget for å vise vår støtte. Grunnen til er enkel – mangfold er noe vi må ha oppmerksomhet rundt, fremheve og heie på for å utvikle oss videre som selskap. Den positive kraften dette gir er viktig internt hos oss, og det er viktig overfor oppdragsgivere, kundene og de vi samarbeider med.

Markeringen er også en mulighet til å se oss selv utenfra. Er vi tilstrekkelig åpne overfor alle, uavhengig av kjønn, opprinnelse, religiøs tilknytning eller legning? Og treffer vi den som trenger denne åpenheten på en sånn måte at de føler seg godtatt og ivaretatt som de er?

 

I et selskap som Kredinor, med mer enn 400 ansatte, er vi veldig glade over at regnbuen har mange farger. De vil lyse opp på Mangfoldsdagen 23. juni.

I en nylig intern kulturkartlegging ble Inkluderende den viktigste kulturbæreren. Det innebærer at flertallet av ansatte opplever kulturen vår som inkluderende. Vi håper derfor at vi oppleves åpne og oppriktige – og godtatt, blant alle. Vi må bry oss om hverandre – og ville andre vel. Og det er nettopp det Pride handler om – sørge for åpenhet og være inkluderende – rett og slett bry oss oppriktig om andre, uten forbehold.

I et selskap som Kredinor, med mer enn 400 ansatte, er vi veldig glade over at regnbuen har mange farger. Vi har som ambisjon å være best på å hjelpe kunder som har økonomiske utfordringer og lette byrden for dem. For å lykkes med det må vi være en attraktiv arbeidsplass for alle, og sikre at vi har et mangfold av ansatte som er åpne, inkluderende, oppriktig opptatt av å hjelpe – og stolte over å jobbe i Kredinor.

 

Vi skal være en attraktiv arbeidsplass for alle, og sikre at vi har et mangfold av ansatte som er åpne, inkluderende, oppriktig opptatt av å hjelpe – og stolte over å jobbe i Kredinor.

Derfor vil vi at alle skal føle seg verdsatt som den de er, uavhengig av kjønn, hudfarge, bakgrunn eller hvem de vil være kjæreste med. På Mangfoldsdagen den 23. juni skal vi kle oss i fargen vi liker best fra regnbuen når vi kommer på jobb. Det er vår måte å synliggjøre støtte og anerkjennelse, og samtidig reflektere litt over utfordringene som fortsatt finnes.

Vi vil heie på åpenhet rundt mangfold og likeverd, og bidra til at alle får like muligheter. Noen av våre bidrag kan være å jobbe med ord og begreper slik at de virker inkluderende for alle. Det skal ikke være noen tvil om at vi er til for alle. Vi håper at gutter som elsker gutter og jenter som elsker jenter – og alle andre føler seg inkludert i mangfoldet.

Vi tenker at størst av alt er kjærligheten,

også likekjønnet kjærlighet!