Logged in services are currently not available.

Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

ung kvinne ligger avslappet på en sofa

We help you make it

Log in to My Page to see your claim and to pay.

Log In To My page Pay Now See your case status

Does your case number contain numbers and letters?

For example: 12N34J

Log in here

Does your case number have MC/ in front of it?

For example: MC/12N34J

Log in here