Kredittforsikring

Energiwebinaret

This is a webinar is held in norwegian

Vi har gleden av å invitere deg til webinar hvor vi skal høre Christopher Markus Poots snakke om rapporten: “Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm”. Vi får også kommentarer fra aktører fra bransjen som skal si noe om rapporten fra deres ståsted.

Program

Energiwebinaret fra kl. 09.00-10.00:

“Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm”
v/ Christopher Markus Poots, siviløkonom fra NHH

Litt bakgrunn om rapporten:
Oslo Economics har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) gjennomført en kartlegging av utfordringer i sluttbrukermarkedet for strøm, og har gitt anbefalinger til mulige tiltak som kan bidra til et mer velfungerende marked.

De fant at flere forhold gjør det krevende for kundene å orientere seg i sluttbrukermarkedet for strøm, og at informasjonsproblemet sannsynligvis påvirker priskonkurransen negativt. Videre fant de at gjeldende regulering til en viss grad imøtekommer utfordringene, men at den på en del områder er uklar eller håndheves i for liten grad. De foreslår derfor ulike tiltak som kan bidra til bedre informasjon og et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm.

Vi sender link til “møterommet” 2 dager før webinaret.

Send gjerne inn spørsmål dere ønsker å få besvart i forkant av webinaret. Det kan sendes til marked@kredinor.no.

Vi sender alle foiler i etterkant av webinaret. I tillegg sender vi også en liten evaluering.

Hjertelig velkommen!

Foreleser

Christopher Markhus Poots

Christopher er utdannet siviløkonom fra NHH, og jobber nå som analyst i Oslo Economics.

Dato
27.04.2021 9:00
Til
27.04.2021 10:00