Bankwebinar

Et seminar om inkasso for spesielt bank og finans bransjen.

Vi har gleden av å invitere til Bankwebinar hvor vi tar for oss aktuelt og spennende tema.

Kjetil Vangsnes advokat i Kredinor sier at han merker seg et økende antall saker hvor grov vold/trusler anføres som grunnlag for at låneavtale er ugyldig (blitt truet til å signere/gi fra seg BankID etc) og vil ta en gjennomgang om teamet.

“Når er låneavtalen ugyldig på grunn av grov tvang eller grove trusler – hva gjør vi i slike saker?”

Avtaleloven §28

Vi sender link til “møterommet” 2 dager før webinaret.

Send gjerne inn spørsmål dere ønsker å få besvart i forkant av webinaret. Det kan sendes til marked@kredinor.no.

Vi sender alle foiler i etterkant av webinaret. I tillegg sender vi også en liten evaluering.

Hjertelig velkommen!

Foreleser

Kjetil Vangsnes

advokat i Kredinor

Dato
02.06.2021 9:00
Til
02.06.2021 9:45