Bankwebinar

Et webinar om inkasso for spesielt bank og finans bransjen.

Kredinor har gleden av å invitere til Bankwebinar hvor vi tar for oss et aktuelt og spennende tema.

Kjetil Vangsnes advokat i Kredinor har merket seg et økende antall saker hvor grov vold/trusler anføres som grunnlag for at låneavtale er ugyldig (blitt truet til å signere/gi fra seg BankID etc) og vil ta en gjennomgang om teamet.

«Når er låneavtalen ugyldig på grunn av grov tvang eller grove trusler – hva gjør vi i slike saker?» Avtaleloven §28 

Vi sender link til «møterommet» 2 dager før webinaret.

Send gjerne inn spørsmål dere ønsker å få besvart i forkant av webinaret. Det kan sendes til marked@kredinor.no.

Vi sender alle foiler i etterkant av webinaret. I tillegg sender vi også en liten evaluering.

Hjertelig velkommen!

Foreleser

Kjetil Vangsnes, advokat i Kredinor

Kjetil Vangsnes, advokat i Kredinor han har vært ansatt i Kredinor siden 2013, og jobber mye med bank- og finansrelaterte saker. Han er utdannet advokat, og har omfattende erfaring fra inkassobransjen gjennom stillinger i selskapene Intrum Justitia og Skankred AS. Kjetil Vangsnes prosederer regelmessig for domstolene. Den senere tid har han jobbet mye med svindelsaker tilknyttet BankID -tyveri, deriblant økningen av svindel med BankID i nære relasjoner.

Dato
02.06.2021 9:00
Til
02.06.2021 9:45