Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Bankwebinar

Et webinar om inkasso for spesielt bank og finans bransjen.

Kredinor har gleden av å invitere til Bankwebinar hvor vi tar for oss et aktuelt og spennende tema.

Kjetil Vangsnes advokat i Kredinor har merket seg et økende antall saker hvor grov vold/trusler anføres som grunnlag for at låneavtale er ugyldig (blitt truet til å signere/gi fra seg BankID etc) og vil ta en gjennomgang om teamet.

«Når er låneavtalen ugyldig på grunn av grov tvang eller grove trusler – hva gjør vi i slike saker?» Avtaleloven §28 

Vi sender link til «møterommet» 2 dager før webinaret.

Send gjerne inn spørsmål dere ønsker å få besvart i forkant av webinaret. Det kan sendes til marked@kredinor.no.

Vi sender alle foiler i etterkant av webinaret. I tillegg sender vi også en liten evaluering.

Hjertelig velkommen!

Foreleser

Kjetil Vangsnes, advokat i Kredinor

Kjetil Vangsnes, advokat i Kredinor han har vært ansatt i Kredinor siden 2013, og jobber mye med bank- og finansrelaterte saker. Han er utdannet advokat, og har omfattende erfaring fra inkassobransjen gjennom stillinger i selskapene Intrum Justitia og Skankred AS. Kjetil Vangsnes prosederer regelmessig for domstolene. Den senere tid har han jobbet mye med svindelsaker tilknyttet BankID -tyveri, deriblant økningen av svindel med BankID i nære relasjoner.

Dato
02.06.2021 9:00
Til
02.06.2021 9:45