Om Kredinor

Kredinor er Norges ledende selskap innen Credit Management Services (CMS) og Portfolio Investments (PI), med ambisjoner om å bli et ledende CMS-selskap i Norden. Vår klare vekstambisjon bygger på en bærekraftig strategi der vi alltid setter kundenes beste først.

Vår viktigste oppgave er å sikre enkle og gode løsninger samt god kundebehandling for de som er i en utfordrende økonomisk situasjon eller bare har glemt å betale.

Vi erkjenner at det å sette seg i gjeld og ha økonomiske vanskeligheter kan skje med alle og at det kan ha alvorlige konsekvenser. Derfor er vår visjon «We help you make it». Vi endrer oss selv og bransjen ved å introdusere nye produkter og tjenester basert på å løse hele problemet for kunden, ikke bare enkeltsaker.

Vi har en lang historie tilbake til 1876. Fellesnevneren har gjennom alle disse årene vært kundebehov og kundedrevet utvikling. Etter fusjonen med Modhi i 2022 eies vi i like deler av Kredinorstiftelsen og SpareBank 1 Gruppen. Kredinor har avdelinger i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Ulike firmadokumenter

Firmaattest 30.01.23

Achilles sertifikat 2023