Om Kredinor

Kredinor er Norges ledende inkassoselskap og et foretak i SpareBank 1-alliansen. Vi tilbyr effektive og tilrettelagte løsninger for våre oppdragsgivere, slik at de får betalt for sine krav. Samtidig sikrer vi at det skjer på en omtenksom og smidig måte for kunder i en utfordrende økonomisk situasjon, eller som bare har glemt å betale i tide.

Kredinor er et fullservice inkassoselskap som tilbyr tjenester innen to hovedkategorier: Credit Management Services (CMS) og Portfolio Investments (PI). Vi har i dag kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vår ambisjon er å bli et ledende inkassoselskap i Norden.

Vi erkjenner at det å sette seg i gjeld og ha økonomiske vanskeligheter kan skje med alle og at det kan ha alvorlige konsekvenser. Derfor er vår visjon «We help you make it». Vi endrer oss selv og bransjen ved å introdusere nye produkter og tjenester basert på å løse hele problemet for kunden, ikke bare enkeltsaker.

Vi har en lang historie tilbake til 1876. Fellesnevneren har gjennom alle disse årene vært kundebehov og kundedrevet utvikling. Kredinor eies av Sparebank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen, og er et datterselskap i Sparebank 1 Gruppen.

Ulike firmadokumenter

Firmaattest 30.01.23

Achilles sertifikat 2023