Kundeservicetjenester

Vi i Kredinor tilbyr våre oppdragsgivere profesjonell oppfølging av deres kunder via våre kundeservicetjenester. Disse kundeservicetjenestene utføres ved at vi trener opp et profesjonelt fagmiljø, som håndterer inngående og utgående henvendelser.

Vi møter alle med en positiv holdning og bidrar til like gode kundeopplevelser som kunden ville fått ved henvendelse til oppdragsgiver.

Profesjonell kundeoppfølging

Gjennom våre kundeservicetjenester blir vi rett og slett oppdragsgivers forlengede arm som førstelinje ut mot deres kunder. Felles for alt vi gjør er våre dyktige og hyggelige medarbeidere. De besvarer inngående henvendelser på telefon, chat og meldinger/e-post. De er genuint opptatt av å finne gode løsninger for kundene. Vi møter alle med en positiv holdning og bidrar til like gode kundeopplevelser som kunden ville fått ved henvendelse til oppdragsgiver. Kundeservicetjenestene står helt på egne ben i forhold til våre tilbud innenfor inkasso.

Kostnadseffektive kundeservicetjenester

Fordelen med å overlate kundeservice til Kredinor er spart tid og penger til personale og teknisk utstyr. Vi setter sammen et profesjonelt team og kjører grundig opplæring sammen med oppdragsgiver. De vil alltid være parat for å hjelpe kundene. Vi vil håndtere alt knyttet til teknisk utstyr, ansettelse, opplæring, faglig oppdatering, annen personaloppfølging og løpende drift. Vi er også profesjonelle på trafikkhåndtering og vet når vi må bemanne opp for travle dager. Samtidig som vi håndterer kundeoppfølgingen og gjør jobben, har oppdragsgiver full kontroll gjennom integrasjonsløsninger, Kredinor Online og trafikkrapporter.

Sømløse kundeserviceprosesser

Gjennom kundeservicetjenestene overtar vi kundeoppfølgingen tidlig i betalingsløpet, lenge før det er snakk om inkasso. Vi er genuint opptatt av å ha kort ventetid og håndtere henvendelser slik at kundene får svar på det de lurer på, der og da. Av den store massen, vil kun et fåtall ende med inkasso. Om det likevel skulle skje at noen ikke betaler, håndteres det gjennom våre sømløse prosesser og gode kundebehandling.

Tettere på din kunde

Aktiviteten og serviceinnstillingen fra det profesjonelle kundeserviceteamet er en av grunnene til vår høye kundetilfredshet og løsningsgrad blant kundene. Ved å være tettere på gjennom tilgjengelighet i alle kanaler og god behandling av kunden tilrettelegger vi for at kundene betaler raskere. På en skala fra 1 til 6 har vi nå en snitt kundetilfredshet (KTI) på 5,02. Den går sjelden ned, men oftere opp fordi kundene gir positiv feedback på sin opplevelse av møtene med oss.

Vil du vite mer om våre kundeservicetjenester for din bedrift?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.