God kundebehandling er fortsatt viktigst innen inkasso

På spørsmål om samlet tilfredshet svarer 94 prosent at de er fornøyde med Kredinor som inkassoselskap. 85 prosent sier de er fornøyde med oppfølgingen og behandlingen deres kunder får. Ingen svarer at de er misfornøyde.

Vi opplever mer enn noen gang før at god kundebehandling er viktig for våre oppdragsgivere og deres kunder.

Det kommer frem i en klientundersøkelse som analyseselskapet Aalund har gjennomført for Kredinor. De har intervjuet 100 oppdragsgivere til Kredinor. De sender saker når deres kunder ikke betaler og Kredinor følger opp til pengene er på konto.

Vennlig kundeoppfølging som gir resultater

Kredinor tilbyr løsninger som gjør det enklere for sluttkunden. Resultatene fra undersøkelsen er et tydelig bevis på at Kredinor sitt mål om å gi betalingsoppfølging som er vennlig, personlig og saklig, gir gjenklang hos oppdragsgiverne.

Vår holdning er at alle krav er like viktige, fordi noen lever av store krav, mens andre lever av små krav. Vår oppfølging skal ivareta tillitten og relasjonene som må eksistere mellom kjøper og selger.

Kredinor får også god score på lojalitet. 91 prosent sier at de ville anbefalt Kredinor som inkassoselskap til en kollega i en annen bedrift.

Vår holdning er at alle krav er like viktige, fordi noen lever av store krav, mens andre lever av små krav.

Digital og menneskelig kundeservice

Kredinor har siden starten i 1905 tilpasset seg markeder i løpende endring, nå senest den digitale revolusjon som også har nådd inkassobransjen. Kredinor har utviklet nye løsninger og ligger langt fremme innenfor digitalisering, robotisering og kunstig intelligens. Kredinor har som ambisjon å ligge i front med de beste og enkleste løsningene.

Vi optimaliserer kundeopplevelsen gjennom mennesker og teknologi. Kunden kan ringe og snakke med noen på vår kundeservice som er åpen hver dag og kveld – også lørdag. I tillegg har vi gjort det enkelt å betale med Vipps eller kort. Kunden har dessuten en egen Min side med selvbetjeningsløsninger på kredinor.no. Dette er eksempler på kundeservicetilbud kundene bruker aktivt, og bidrar til at Kredinor har en av de høyeste løsningsgrader i bransjen.