På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt torsdag 24.juni fra kl 21:00 – fredag 25.juni kl 01:00.

Fakturaservice

Kredinor SA håndterer hele fakturerings- og betalingsprosessen for et økende antall store norske selskap. Som profesjonell part innenfor fakturering og betalingsoppfølging ivaretar Kredinor SA kunden fra første kontakt frem til betaling. Vi benytter markedets mest effektive kanaler for distribusjon og har de nyeste betalingsløsningene for faktura. Vår oppdragsgiver vil ha tilgang til løpende informasjon og betalingsstatus på kunden.

Outsourcing av fakturaprosessen frigjør tid i bedriften

Lønnsomme kunder gjennom outsourcing

Kredinor SA bidrar til lønnsomhet gjennom profesjonell oppfølging av kunden, fra fakturering og betalingsoppfølging frem til pengene er på konto. Vi tilbyr de raskeste og mest effektive distribusjons- og betalingskanalene som avtalegiro, autogiro, eFaktura, Vipps og EHF – i tillegg til de tradisjonelle som papirfaktura per post og e-post. Ved å sende faktura via de mest effektive kanalene ser vi at betaling kommer 3-4 dager tidligere enn når faktura sendes per post eller e-post. Samtidig frigjør dette tid hos vår oppdragsgiver til å gjøre andre ting.

Ved å sende faktura via de mest effektive kanalene ser vi at betaling kommer 3-4 dager tidligere enn når faktura sendes per post eller e-post. Det gir en forutsigbar pengestrøm og økt lønnsomhet.

Enhetlig kundeopplevelse

Den gode kundeopplevelsen er sentral i alle kontaktpunkter, enten med vår oppdragsgiver som avsender eller Kredinor SA. Vi kan sende faktura med oppdragsgivers logo eller med vår logo, i et design vi utvikler ut fra ønsker og behov. Vi kan også trykke tilpassede markedsbudskap på faktura, som gir en verdi for kunden. I tillegg til dette kan vi sette opp førstelinje kundeservice på telefon, chat og meldinger, med virksomhetens navn – eller med vårt. Det aller viktigste for oss er å bidra til gode kundeopplevelser og fornøyde kunder som betaler regningen.

Med en forutsigbar pengestrøm, god likviditet og gode kundeopplevelser i alle kontaktpunkter øker merverdien ved å outsource. Samtidig kan oppdragsgiver gjøre andre verdiøkende ting.

Integrasjoner er alfa omega

Kredinor SA tilbyr det nyeste innenfor integrasjoner, gjennom bransjens mest moderne og omfattende faktura- og reskontrointegrasjon med Rest-APIer. Vi tilbyr skyløsningen Microsoft Azure som gjør Kredinor SA programmer og kanaler tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder i nåtid for alle deler av betalingsprosessen – fra faktura til betaling. Det gir oppdragsgiver full kontroll på betalingsstatus og all kontakt vi har med sluttkunden. Samtidig frigjør det tid til videreutvikling av egen virksomhet.

Vi sørger for god kundekontakt, løpende bankavstemming og oppdaterte rapporter med løpende oversikt over alle transaksjoner, helt ned på enkeltkunder.

Fakturaadministrasjon

Reskontroadministrasjon

Ved å sette ut fakturaadministrasjon overtar vi også bokføring, reskontrorydding, utsendelse av purringer, fakturakopier, kontoutdrag og andre spørsmål som vedrører betalingen. Kredinor SA mottar innbetalingsfiler, fører full kundereskontro og avstemmer konto i henhold til avtalte rutiner. Vi håndterer alt fra små til store volum, og bidrar til at våre oppdragsgivere får raskere betalt, med riktig beløp på konto og til rett tid.

Purring og inkassovarsel

Når betalingsfristen utløper sender vi purring / betalingspåminnelse etter avtale med oppdragsgiver. Selv om det er frivillig å sende purring, velger mange å gjøre det av hensyn til den gode kundeopplevelsen. Hvis betaling fortsatt uteblir følges kundene opp med inkassovarsel og sømløs overføring til inkasso. Deretter vil vi gjøre en videre vurdering og oppfølging – frem til saken er løst.

 

Full oversikt og kontroll på Kredinor Online

Kundeinformasjon og status på betalinger finnes også på bedriftens innloggede sider, Kredinor Online. Her finnes logg over kommunikasjon og avtaler som er gjort med kundene. Ved bankavstemming får du tilgang til rapporter som viser resultat og balanse, ulike nøkkeltall og kredittanalyser. All informasjon samlet ett sted er utelukkende positivt.

I et konkurranseutsatt marked er marginene skviset. Mange av våre oppdragsgivere ser verdien av å overlate betalingsoppfølgingen til Kredinor SA, blant annet fordi de sparer interne årsverk.

Mer igjen for pengene

Våre oppdragsgivere er trygge på at jobben blir gjort på en forutsigbar, profesjonell og kundevennlig måte. Sånn sett hjelper vi våre oppdragsgivere til å bruke tiden mer riktig. I tillegg tilbyr vi nå også en heldigital betalingsløsning for faktura, Let`s pay. Med en forutsigbar pengestrøm, god likviditet og gode kundeopplevelser i alle kontaktpunkter øker merverdien ved å outsource. I tillegg reduseres kredittiden som følge av en tettere oppfølging av fakturaene og bruk av de mest effektive distribusjons- og betalingskanalene.

Se filmen om fakturaservice

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor Fakturaservice?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.
  • Personvern i Kredinor SA
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.