Fakturaservice

Kredinor håndterer hele fakturerings- og betalingsprosessen for et økende antall store norske selskap. Som profesjonell part ivaretar Kredinor kunden fra første kontakt frem til betaling. Vi benytter markedets mest effektive kanaler for distribusjon og har de nyeste betalingsløsningene for faktura. Vår oppdragsgiver vil ha tilgang til løpende informasjon og betalingsstatus på kunden.

Lønnsomme kunder gjennom outsourcing

Kredinor bidrar til lønnsomhet gjennom profesjonell oppfølging av kunden, fra fakturering og betalingsoppfølging frem til pengene er på konto. Vi tilbyr de raskeste og mest effektive distribusjons- og betalingskanalene som avtalegiro, autogiro, eFaktura, Vipps og EHF – i tillegg til de tradisjonelle som papirfaktura per post og e-post. Ved å sende faktura via de mest effektive kanalene ser vi at betaling kommer 3-4 dager tidligere enn når faktura sendes per post eller e-post.

Vi har også egne betalingsløsninger som Let`s pay og Betal nå som kan benyttes, hvor innbetalingen registreres omgående i våre systemer – og hos oppdragsgiver. Vår oppfølging frem til betaling hjelper våre oppdragsgivere til å bruke tiden mer riktig.

Ved å sende faktura via de mest effektive kanalene ser vi at betaling kommer 3-4 dager tidligere enn når faktura sendes per post eller e-post. Det gir en forutsigbar pengestrøm og økt lønnsomhet.

Gode kundeopplevelser og rask betaling

Den gode kundeopplevelsen er viktig i alle kontaktpunkter. Vi designer faktura ut fra ønsker og behov, og legger inn logoen til oppdragsgiver eller Kredinor. Vi kan også legge inn tilpassede markedsbudskap på faktura, som vil gi en merverdi for kunden. I tillegg kan vi sette opp førstelinje kundeservice på telefon, chat og meldinger, med virksomhetens navn – eller med vårt. Uansett hvem som er avsender – vi sørger for gode  kundeopplevelser og fornøyde kunder som betaler regningen raskest mulig.

Med en forutsigbar pengestrøm, god likviditet og gode kundeopplevelser i alle kontaktpunkter øker merverdien ved å outsource. Samtidig kan oppdragsgiver gjøre andre verdiøkende ting.

Integrasjoner er alfa omega

Kredinor tilbyr det nyeste innenfor integrasjoner, gjennom bransjens mest moderne og omfattende faktura- og reskontrointegrasjoner med Rest-APIer. Vi tilbyr skyløsningen Microsoft Azure som gjør våre programmer og kanaler tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder i nåtid for alle deler av betalingsprosessen – fra faktura til betaling. Det gir oppdragsgiver full kontroll på betalingsstatus og all kontakt vi har med sluttkunden. Samtidig frigjør det tid til videreutvikling av egen virksomhet.

Vi sørger for gode kundeopplevelser, løpende bankavstemming og oppdaterte rapporter med løpende oversikt over alle transaksjoner, helt ned på enkeltkunder.

Fakturaadministrasjon

Reskontroadministrasjon

Ved å sette ut fakturaadministrasjon overtar vi også bokføring, reskontrorydding, utsendelse av purringer, fakturakopier, kontoutdrag og andre spørsmål som vedrører betalingen. Kredinor mottar innbetalingsfiler, fører full kundereskontro og avstemmer konto i henhold til avtalte rutiner. Vi håndterer alt fra små til store volum, og bidrar til at våre oppdragsgivere får raskere betalt, med riktig beløp på konto og til rett tid.

Purring og inkassovarsel

Hvis faktura ikke betales sender vi purring / betalingspåminnelse etter avtale med oppdragsgiver. Selv om det er frivillig å sende purring, velger mange å gjøre det av hensyn til den gode kundeopplevelsen. Vi kan også minne om betaling gjennom vår nye løsning Let`s pay, som er en heldigital løsning for betaling. Hvis betaling fortsatt uteblir følges kundene opp etter avtale med oppdragsgiver, hvor inkassovarsel kan være det første videre steg.

Full oversikt og kontroll på Kredinor Online

Kundeinformasjon og status på betalinger finnes også på bedriftens innloggede sider, Kredinor Online. Her finnes logg over kommunikasjon og avtaler som er gjort med kundene. Ved bankavstemming får du tilgang til rapporter som viser resultat og balanse, ulike nøkkeltall og kredittanalyser. All informasjon samlet ett sted er utelukkende positivt.

I et konkurranseutsatt marked er marginene skviset. Mange av våre oppdragsgivere ser verdien av å overlate betalingsoppfølgingen til Kredinor, blant annet fordi de sparer interne årsverk.

Sømløs overgang til inkasso

Våre oppdragsgivere er trygge på at jobben blir gjort på en forutsigbar, profesjonell og kundevennlig måte. Hvis noen av kundene ikke betaler følger vi opp med inkassovarsel eventuell overføring til inkasso. Også der er vi opptatt av god kundeoppfølging og dialog med kunden. Med Norges største kundedatabase av betalere skreddersyr vi oppfølgingen, gjennom å kombinere digitale forsendelser med telefonisk kontakt og rådgiving, og tilbud om enkel betaling via betalingsløsningen Betal nå.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor Fakturaservice?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.