Analyse

Analyseavdelingen i Kredinor er et av Norges største kompetansemiljø innenfor inkasso. Basert på vår omfattende kundedatabase har vårt analysemiljø en unik kundeinnsikt knyttet til betalingsatferd, betalingsevne og mislighold. Ut fra innsikten kan de beregne ganske presist sannsynligheten for løsning i saker.

Norges største database av betalere

Kredinor har en omfattende database med kundedata knyttet til betalere. Det gir oss en unik innsikt i ulike kundegruppers gjeldssituasjon og betalingsproblemer. Den kundeinnsikten utgjør merverdien i kundeforholdet i kombinasjon med virksomhetens kundeportefølje. Vi kan levere scoring og modeller som optimaliserer og effektiviserer kundeoppfølgingen. Sammenhengen mellom score og løsningsgrad gjør at vi kan styre oppfølgingen etter sannsynligheten for å få betalt på kort eller lengre sikt.

Våre analytikere kan "vaske" kundeporteføljer opp mot vår database og lage analyser som viser kvaliteten virksomhetens kundeportefølje, og beregne sannsynligheten for å øke løsningsgraden ut fra et sett av virkemidler.

Beregning av score og løsningsgrad

Sammen med oppdragsgiver og kundeansvarlige KAM definerer vi behov for å samle mest mulig innsikt. Vi analyserer kundeporteføljen og gir kundene score ut fra sannsynligheten for betaling. På det grunnlag lager vi rapporter til våre oppdragsgivere som viser variasjoner i  løsningsgraden. Den analysescoren kunden får når vi mottar saken kan eksempelvis settes opp mot beløpsstørrelse. Ofte er det en sammenheng mellom svak score, høye utestående beløp og lave løsningsgrader.

Kunder i en vanskelig økonomisk situasjon vil bli tydelig i våre rapporter - de kjennetegnes gjennom en svak score, høye utestående beløp og lave løsningsgrader. Det handler kort sagt om mennesker som har svak betalingsevne og ikke klarer å betale gjelden sin.

Definisjon av aktivitetsnivå i kundeoppfølgingen

Hvis kundene har høye utestående beløp og svak score kan det bety at det er lav sannsynlighet for løsning i saken på kort sikt. Over tid kan økonomien snu og saken kan løses. Vi kan også finne frem til at det kundene har betalingsevne og foreta tiltak slik at betaling skjer raskere. I rapportene kan vi visualisere hvilke saker og sluttkunder som representerer økt tapsrisiko per periode. Vår anbefaling kan være kredittsikring i slike tilfeller, ved å be om forskuddsbetaling eller depositum fra den eller de kundene som representerer en tapsrisiko.

Differensiering av kundeoppfølgingen

Vi utvikler rapporter som viser effektene av ulike tiltak for å få inn penger og tilbakeført kapital. Oppfølgingen av kundegruppene kan differensieres ut fra den eller de profilene vi har i våre porteføljer. En gruppe kan få tett oppfølging basert på en høy sannsynlighet for å få raskt betalt. En annen gruppe kan følges opp ut fra manglende betalingsevne akkurat nå.

Sene betalere med sterk betalerprofil vil få èn type oppfølging, mens senere betalere som representerer en svak betalerprofil får en annen og kanskje tettere oppfølging.

Markedsledene innen energi

Det er flere muligheter for å utnytte vår enorme database, omfattende kompetanse og erfaringsgrunnlag innenfor energi. Vårt analysemiljø kan blant annet utvikle følgende innenfor energiområdet:

  • Presise prognoser for tap
  • Holdback og prospectløsninger
  • Risiko og depositumløsninger
  • Styringsinformasjon

Selvbetjening via Kredinor Online

Vi gir vår oppdragsgiver tilgang til rapporter og analyser på våre innloggede sider, Kredinor Online. Noen av rapportene kan hentes ut gjennom vår selvbetjeningsløsning. Andre rapporter vil gjøres tilgjengelig av oss. Vi presenterer også rapporter og løsningsforslag i egne møter mellom oppdragsgiver, kundeansvarlige hos oss og våre analytikere. Eksempel på rapporter er utestående kapital per inkassoprosess, innbetalinger siste 30 dager, utviklingstrender og risikoscore totalt – og fordelingen per kunde.

Les mer om våre løsninger.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.