Investor relations

Kredinor er Norges ledende inkassoselskap. Vår markedsandel i Norge fortsetter å holde seg høy, med et volum på 30 prosent av samlet utestående fordringsmasse og 15 % av nye saker til inkasso. Markedsandelen kan også måles ved 22 % av de innkasserte midlene (Finanstilsynet, 2023).

Kredinor skal fortsette å være en markedsleder i bransjen, og vi skal ha de mest fornøyde oppdragsgiverne. Vi ligger i front i utviklingen av nye digitale løsninger som gjør det enklere for kunden å betale, og raskere for oppdragsgiver å få betaling for varer eller tjenester.

Kredinor er et fullservice inkassoselskap som tilbyr tjenester innen to hovedkategorier, Credit Management Services (CMS) og Portfolio Investments (PI). Vi har i dag kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vår ambisjon er å bli et ledende inkassoselskap i Norden.

Kredinor eies av Sparebank 1 Gruppen (68,64 %) og Kredinorstiftelsen (31,36 %), og er konsolidert inn i Sparebank 1 Gruppen.

 

Om du har noen spørsmål kan du sende disse til investor@kredinor.no