Kredinor AS: Resultat for tredje kvartal 2023

Oslo, 8. november 2023 – Kredinor AS offentliggjorde i dag sin delårsrapport for perioden til og med 30. september 2023. Kvartalet var svakere enn forventet fra Kredinor, hovedsakelig på grunn av makroøkonomiske forhold. Arbeidet med å sette selskapets nye strategi ut i live fortsetter med full kraft og det er god progresjon på synergiprogrammet etter fusjonen.

Som følge av svakere inkassoresultater enn forventet reduserte Kredinor bokført verdi av sine kjøpte porteføljer med MNOK 180 i tredje kvartal. Nedskrivningen på MNOK 180 representerer totalt 2,84% av dagens porteføljeverdi. I tillegg har Kredinor også skrevet ned MNOK 62 i goodwill knyttet til porteføljeinvesteringer.

– Disse porteføljene er i hovedsak fra før 2020 og over halvparten av dem kommer fra lån gitt til kunder fra forbruksfinansieringsbanker før det offentlige gjeldsregisteret ble innført, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Det er en risiko for at Kredinor i neste kvartal vil bryte med noen av vilkårene knyttet til den rullerende kredittfasiliteten (RCF). Som et resultat av dette er Kredinor i en konstruktiv dialog med RCF-bankene for å gjøre endringer i eller få dispensasjoner fra eksisterende lånebetingelser, dersom det blir nødvendig.

Finansielle nøkkeltall fra 3. kvartal:

– Cash revenue på MNOK 561 (MNOK 628 i Q2 2023)
– Cash EBITDA på MNOK 279 (MNOK 353 i Q2 2023)
– Justert EBIT på MNOK 82 (MNOK 85 i Q2 2023)
– Resultat før skatt på MNOK -274 (MNOK -54 i Q2 2023)

Tallene i parentes viser til foregående kvartal i mangel av sammenlignbare tall fra Q3 2022, fra før fusjonen.

– Collection performance var 90% i 3. kvartal og 93% for perioden januar-september. Når kundene våre sliter, er det åpenbart vanskeligere for dem å betale tilbake sine utestående beløp. Vi står uansett ved vår forpliktelse å være ved kundenes side for å støtte dem gjennom de vanskelige tidene, sier Nysteen.

Strategi og synergier

Kredinor har i høst redusert antall kjernesystemer fra tre til to etter sammenslåingen med Modhi i 2022, og arbeidet fortsetter med å samle alle innkrevinger i ett kjernesystem.

– Som et resultat av dette og andre pågående synergiprosjekter forventer vi høyere effektivitet og bedre collection performance fremover, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.

– Vår nye økonomiske rådgivningstjeneste Kan har nå gått fra pilot til faktisk produkt. Vi er veldig fornøyde med fremgangen og tilbakemeldingene vi får fra kundene våre, og at vi hjelper dem med å bedre økonomisk helse, sier Nysteen.

I løpet av tredje kvartal fullførte Kredinor kjøpet av det danske selskapet Intellecto A/S. Med dette kan Kredinor betjene kunder og oppdragsgivere i alle nordiske land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jon Berge, Head of Marketing and Communication. Tlf.: +47 905 98 680.

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680