Kredinor Finans

Kredinor Finans er et heleid datterselskap av Kredinor. Selskapet tilbyr ulike tjenester innenfor porteføljekjøp, analyser, kundekonto og finansiell factoring.

Kundekonto

Strømkonto og fordringsadministrasjon tilbys bedrifter innenfor energibransjen som vil kunne gi kundene sine en jevn og forutsigbar fakturering.

Kjøp av porteføljer

Kredinor Finans kjøper porteføljer av forfalte krav fra våre oppdragsgivere. Les mer om porteføljekjøp her.

Finansiell factoring

Kredinor Finans jobber med finansiell factoring og fordringsadministrasjon innenfor parkeringsbransjen.

Klage på Kredinor Finans

Hvis det er behov for tilbakemeldinger i form av klage finnes det mer informasjon, klikk her. 

 

Agentregister

Two AS
Org.nummer: 925 976 105
E-post: hello@two.inc
Nettside: https://www.two.inc/

Nøkkeltall

Kvartalsregnskap Kredinor Finans AS

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2021, last ned PDF

Kvartalsregnskap 2. kvartal 2021, last ned PDF

Kvartalsregnskap 3. kvartal 2021, last ned PDF

Årsregnskap Kredinor Finans AS

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Pilar 3 2020

Informasjon om kapital og risikoforhold Kredinor Finans Pilar 3

Personvern

Ønsker du mer informasjon trykk på denne linken – Kredinor Finans Personopplysninger