Kredinor Finans

Kredinor Finans er et heleid datterselskap av Kredinor. Selskapet tilbyr ulike tjenester innenfor porteføljekjøp, analyser, kundekonto og finansiell factoring.

Kundekonto

Strømkonto og fordringsadministrasjon tilbys bedrifter innenfor energibransjen som vil kunne gi kundene sine en jevn og forutsigbar fakturering.

Kjøp av porteføljer

Kredinor Finans kjøper porteføljer av forfalte krav fra våre oppdragsgivere. Les mer om porteføljekjøp.

Finansiell factoring

Kredinor Finans jobber med finansiell factoring og fordringsadministrasjon innenfor parkeringsbransjen.

Hvis det er behov for tilbakemeldinger i form av en klage finnes det mer informasjon, her. 

 

Agentregister:

Two AS

Org.nummer: 925 976 105

E-post: hello@two.inc

Nettside: https://www.two.inc/