Tilbakemelding til oss i Kredinor Finans

Noen ganger kan det være grunnlag for å gi tilbakemeldinger til oss i form av en klage. Her har vi samlet informasjon om hvordan du kan gå fram for en effektiv klagebehandling.

Er det noe du ønsker å klage på, vil Kredinor Finans håndtere dette i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer for klagebehandling. Klager må sendes Kredinor Finans skriftlig. Det enkleste og raskeste er å fylle inn skjema som kan sendes til oss, klikk her.

Så snart klagen din er mottatt, vil du få en skriftlig bekreftelse på dette. Klagen vil bli registrert i et eget register, og selskapet vil årlig rapportere antall og avgjørelsene til Finanstilsynet.

Kredinor Finans vil innhente relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen, og vil ved behandlingen undersøke eventuelle interessekonflikter. Hvis vi oppdager interessekonflikter vil vi jobbe for å unngå eller begrense disse.

Klagen vil bli besvart i et klart og forståelig språk, i løpet av så kort tid som mulig. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse.

En forbruker vil kunne bringe klagesaker inn for Finansklagenemnda Bank dersom det er en klage på en deltakende finansinstitusjon alminnelige virksomhet (mer informasjon på http://www.finkn.no/ ).

Ønsker du mer informasjon om myndighetenes krav til behandling av kundeklager, se link:

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2014/retningslinjer-for-klagebehandling-i-bank–finans-forsikrings–og-verdipapirvirksomhet 

Klager må sendes Kredinor Finans skriftlig.

For å sikre en rask klagebehandling kan du følge linken og fylle inn skjema på våre kundeservicesider, klikk her.

Kredinor Finans AS | Sjølyst Plass 3 | Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo | Tlf.: 22 00 91 00 | www.kredinor.no | Org. nr.: 919 628 103