Porteføljekjøp

Kredinor har de senere årene kjøpt gjeldsporteføljer som et ledd i ambisjonen om å være den ledende leverandøren av tjenester innenfor kredittadministrasjon til bankmarkedet i Norge. Salg av porteføljer til en profesjonell tredjepart minimerer risiko og forbedrer likviditeten til virksomheten.

Rydde reskontro og redusere risiko

Oppfølging av ubetalte krav er et område med høy risiko desto eldre sakene blir. Vi har omfattende erfaring med verdivurderinger og porteføljekjøp. Våre solide erfaring med inkassosaker og oppfølging av kunder er viktig. Vår kompetanse innenfor inkasso danner derfor grunnlaget for all aktivitet knyttet til porteføljene vi kjøper. Et salg av porteføljen kan være en svært effektiv måte å rydde opp i egen reskontro.

Ved porteføljekjøp kan Kredinor rendyrke det vi kan best – forutsigbar og profesjonell oppfølging av sluttkunder som er i en utfordrende økonomisk situasjon. Vår solide erfaring med å følge opp inkassosaker som går over lang tid gir gode resultater.

Redusert ressursbehov og rapportering

Fordelene for de som selger porteføljer er at de får redusert ressursbehov og rapportering – noe som kan gi bedre likviditet og en betydelig resultateffekt. Salg av porteføljer frigjør også tid til at de ansatte kan konsentrere seg mer om andre deler av virksomheten.

Uforpliktende verdivurdering

Hvis du vurderer salg kan vi tilby deg en uforpliktende gjennomgang av virksomhetens portefølje, og en kostnadsfri verdivurdering. Resultatet fra verdivurderingen kan gi deg et bedre grunnlag for å ta en beslutning om salg, eller om du ønsker å beholde den og selv følge opp kundene dine videre.

Vi kan foreta en uforpliktende gjennomgang av virksomhetens portefølje, og samt gi en kostnadsfri verdivurdering. Sammen kan vi diskutere oss frem til gode løsninger.

Gode kundeopplevelser, også i vanskelige saker

Ved kjøp av portefølje vil vi tilpasse oppfølgingen ut fra den erfaring vi har, og det dataunderlag vi får fra vår analyseavdeling. Målet er selvsagt å finne gode løsninger for personen som har krav mot seg. Du som oppdragsgiver kan være helt trygg på at dine kunder får en god og forutsigbar kundebehandling.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.