Bank og finans

Kredinor er ledende leverandør av betalingsoppfølging og inkasso innenfor bank og finans i Norge. Vi leverer løsninger innenfor oppfølging av vanlige boliglån, billån, kredittkort og annen forbruksfinansiering. Kjernen i å lykkes innenfor denne bransjen er god håndtering av sluttkunden gjennom dialog og gode selvbetjeningsløsninger.

God kundebehandling

Kredinor har over tid utviklet og optimalisert kundeoppfølgingen innenfor bank og finans, for å oppnå raskere betaling og høye løsningsgrader. Det krever god planlegging og gode digitale løsninger. I tillegg må det være dyktige saksbehandlere og kundeservicemedarbeidere som sitter i førstelinjen mot kundene. Med god kundebehandling får vi gode resultater gjennom størst mulig tilbakeført kapital for våre oppdragsgivere.

Våre oppdragsgivere som "benchmarker" oss viser tydelig at de er fornøyde med Kredinor. De sender en økende andel av porteføljen til oss. Dette motiverer oss til å strekke oss litt lenger for ambisjon om å være “best for bank”.

Gjeldsregisteret reduserer tap

Den 1. juli 2019 innførte myndighetene Gjeldsregisteret for å bremse veksten i nordmenns forbruksgjeld. I løpet av 2020 og inn i 2021 viser tall fra Gjeldsregisteret at nordmenns forbruksgjeld har blitt redusert. Det gir seg utslag også i tallene hos Kredinor, som viser at antall inkassosaker innenfor forbruksfinansiering har gått ned. Gjeldsregisteret har ført til at tilbyderne av forbruksfinansiering har et bedre grunnlag for kredittvurdering ved låneopptak. Samtidig har også folk flest fått bedre kontroll med egen privatøkonomi, ved at gjeldsinformasjon er samlet på ett sted.

Ser stadig nye behov

Det foregår en rivende utvikling innenfor bank og finans, deriblant utviklingen av Vipps som bankene inngikk et samarbeide om. Videre er det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD2 (Payment Service Directive), digital valuta og blockchain stikkord for utviklingen. Stadig flere teknologiselskaper ønsker å ta en større del av verdikjeden, og hele bransjen kan se ganske annerledes ut om noen år. Kredinor har selv utviklet en superenkel betalingsløsning Let`s pay for faktura og Betal nå for inkasso, hvor sluttkunden og oppdragsgiver får oppdatert saldo i samme sekund som betalingen godkjennes.

Innenfor bank og finans skjer det en rivende utvikling. Kredinor er tett på våre oppdragsgivere for å levere på de behovene som oppstår. Samtidig utvikler vi egne løsninger som Let`s pay for å være en driver til nyutvikling. 

Spesialister gir merverdi

I de tilfellene sakene løses gjennom å innhente verdier har vi spesialist-team av utredere som jobber proaktivt mot ulike oppdragsgivere og kunder. De engasjeres innenfor områdene bilfinans, leasing, forbruksfinansiering og lån med sikkerhet. Vi har også eget team med spesialisering på svindelsaker, og egne rådgivere som snakker med sluttkunder som ikke betaler. Deres oppgave er ofte å overtale de som ikke betaler, slik at de leverer tilbake ubetalte verdigjenstander. De jobber tett med våre erfarne advokater i juridisk avdeling som følger saker som blant annet ender i rettsapparatet. Vårt utgangspunkt er å håndtere sakene og menneskene som er involverte med vennlighet og respekt.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.