Hvorfor velge Kredinor?

Bidrar vi som inkassoselskap til å øke gjeldsbyrden for de som skylder penger, eller jobber vi med å løse utfordringene slik at de kan gjøre opp for seg så raskt og rimelig som mulig?

Hos Kredinor har vi forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret og alltid sette den som skylder penger først.

Er dette i samsvar med dine interesser som oppdragsgiver?
Ja, absolutt!

På denne måten får din bedrift pengene raskere tilbake, til en mindre belastning for dine kunder. På denne måten kan du oftere fortsette kundeforholdet. Alle vet hvor vanskelig og dyrt det er å skaffe nye kunder. Og på denne måten er din bedrift med på å ta samfunnsansvar.

Kredinor sin klare målsetning er å løse betalingsproblemene så tidlig som mulig. Det er bra for alle – for kundene, næringslivet og samfunnet.

I tillegg bør du vite at Kredinor

 • er det største inkassoselskapet i Norge målt i antall inkassosaker – det gir deg trygghet for at vi alltid leverer.

 

 • er nordiske med egne inkassoselskaper i Sverige, Danmark og Finland – det gjør det enklere for deg å få betaling fra disse landene.

 

 • har bransjens beste betalingsløsninger for de som skylder penger – det gjør det enklere for kundene dine å betale slik at du får mer penger raskere tilbake.
 • har sømløse integrasjoner med de fleste ERP-systemer – det gjør det veldig enkelt å overføre forfalte fakturaer til inkasso og få betalingsinformasjon sømløst tilbake i reskontroen.

 

 • har en egen satsning for å bedre folks økonomiske helse – KAN  – og som reduserer stress og ubehag og hjelper ansatte å få kontroll på egen økonomi.
 • forvalter Norges største database med sene betalere – det gjør at vi kan sette i verk mer målrettede og tilpassede tiltak for å få inn pengene.

 

 • kjøper forfalte krav og fakturaer – det gjør at banker og andre selskaper kan forbedre sin finansielle situasjon.

 

 • eies av Sparebank 1 og Kredinorstiftelsen – det gjør oss til en ansvarlig og langsiktig aktør i bransjen.

Dette skal du forvente av oss

 • Vi skal ha den dypeste kunnskapen om kundene – de som skylder penger – og vi skal være besatt av hvordan vi kan gjøre livet bedre for dem.
 • Vi skal ha de mest fornøyde oppdragsgiverne. Vi skal være mer enn et inkassoselskap.
 • Vi skal være best på å drive inkassovirksomhet. Vi skal utnytte skala og ferdigheter, og være faktabasert og datadrevet.
 • Vi skal være en digital leder i vår bransje og skape digitale løsninger tilgjengelig for alle.
 • Vi skal tilby nye tjenester og produkter. Vi skal tenke nytt, og utfordre bransjen fra innsiden.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

 • Personvern i Kredinor
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.