Juridisk

Juridisk avdeling i Kredinor yter juridisk rådgivning i konsernet. Avdelingen har ansvar for at vi etterlever de juridiske rammene for inkassovirksomheten, compliance, risikostyring og GDPR.

Advokater med høy kompetanse

Juridisk avdeling i Kredinor har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. De bidrar i vårt kontinuerlige arbeid med å etterleve de juridiske rammene for inkassovirksomheten samt i arbeidet med ny inkassolov.

Lover og regler knyttet til inkasso

Kredinor tar en aktiv rolle i arbeidet med å forme rammevilkårene som bransjen i dag arbeider etter, herunder har vi også en sentral rolle i det forberedende arbeidet med ny inkassolov i Norge. Samtidig tar vi aktiv del i debatter knyttet til kredittrett og tilhørende områder.

Compliance

Juridisk avdeling har en compliance- og riskavdeling med hovedansvar for å følge opp, kontrollere og overvåke at Kredinor driver i henhold til lover, regler, rutiner og etiske rammeverk. De har også et ansvar for å avdekke risikoområder og etablere arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og kontroll i alle ledd – og følge opp med løsninger og tiltak hvis det rapporteres avvik.

Juridisk direktør

Avdelingen ledes av Børre Sig. Bratsberg som er juridisk direktør. Bratsberg har mange års erfaring fra Kredinor og er medlem av Finans Norges bransjestyre for Inkasso.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.