Juridisk

Juridisk avdeling i Kredinor tilbyr forretningsjuridisk rådgivning til medlemmer og oppdragsgivere. I tillegg bistår vi som prosessfullmektige med oppfølging av saker og prosedyre for domstolene. Juridisk har også et fagansvar og bidrar som foredragsholdere ved våre kurs og seminarer.

Advokater med høy kompetanse

Juridisk avdeling i Kredinor, ved Advokatfelleskapet Bratsberg, har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. De bidrar med gjennomgang av avtale- og kontraktsvilkår, bistand i rettslige og utenrettslige forhandlinger, rettslig vurdering av saker og krav, formulering av klager, begjæringer og søksmål i konkurs, tvangs- og tvistesaker. De bidrar også i vårt kontinuerlige arbeid med å etterleve de juridiske rammene for inkassovirksomheten samt i arbeidet med ny inkassolov. Ansvaret for compliance og GDPR ligger også i Juridisk avdeling.

Lover og regler knyttet til inkasso

Kredinor tar en aktiv rolle i arbeidet med å forme rammevilkårene som bransjen i dag arbeider etter, herunder har vi også en sentral rolle i det forberedende arbeidet med ny inkassolov i Norge. Vi bistår også våre oppdragsgivere overfor myndighetene når det gjelder lovendringer. Samtidig tar vi aktiv del i debatter knyttet til kredittrett og tilhørende områder.

Nettadvokaten – juridisk bistand via nett

Vi tilbyr våre oppdragsgivere som er medlemmer kostnadsfri hjelp til enklere juridiske spørsmål via Nettadvokaten. Dette kundetilbudet er tilgjengelig via Kredinor Online – oppdragsgivers egne innloggede sider. Dette kan være enkle problemstillinger med direkte og gode svar. Om problemstillingene er mer komplekse vil vi gi tilbud om å følge opp saken ut fra våre medlemsvilkår. Vår omfattende fagkompetanse innenfor inkasso innebærer at vi er bransjeledende. Det betyr også at vi kontaktes av flere enn våre oppdragsgivere og medlemmer for bistand i ulike saker.

Fagansvar for inkassokurs og vår e-læring

Våre advokater bidrar til faglig innhold i våre webinarer, kurs og andre inkassofaglige møteplasser. De har også vært sentrale i utviklingen av vår kompetanseweb med digitale inkassokurs og e-læring. Våre advokater stiller også som foredragsholdere for å bidra til økt kunnskap blant våre oppdragsgivere. Temaene dreier seg om alt innen inkasso, tvangsfullbyrdelse og kredittrettslige tema.

Compliance Officer

Juridisk avdeling har en Compliance Officer med hovedansvar for å følge opp, kontrollere og overvåke at Kredinor driver i henhold til lover, regler, rutiner og etiske rammeverk. Vår Compliance Officer har også et ansvar for å avdekke risikoområder og etablere arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og kontroll i alle ledd – og følge opp med løsninger og tiltak hvis det rapporteres avvik. Compliance Officer sørger også for beredskapsplaner og jevnlig dialog med organisasjonen gjennom rådgiving, veiledning og opplæring i gjeldende regelverk.

Juridisk direktør

Juridisk avdeling i Kredinor ledes av Børre Sig. Bratsberg som er vår juridiske direktør. Bratsberg har mange års erfaring fra Kredinor, og regnes som en av de beste innenfor vårt fagområde i Norge. Han har sentrale verv i det pågående arbeidet med ny inkassolov i Norge.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.