Presse og nyheter

Velkommen til våre presse- og nyhetssider.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og det vi prioriterer som selskap kan påvirke et stort antall kunder og samfunnet generelt. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og deler vår kunnskap og erfaring. Vi har som mål hjelpe kundene våre tilbake til god økonomisk helse så raskt og rimelig som mulig, og med minst mulig stress. Samfunnets stabilitet hviler på et velfungerende økonomisk kretsløp, der inkassobransjen spiller en svært viktig rolle. Ta gjerne kontakt om du vil snakke med oss om dette eller andre spørsmål.

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680