Overvåk – langtidssaker

Vår avdeling for overvåking overtar inkassosaken når kravet har vært igjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt. De senere årene har overvåking blitt en større og viktig del av vårt tilbud. Avdelingen følger rutiner som over tid gir merverdi for våre oppdragsgivere fordi svært mange av sakene løser seg.

Avdeling overvåk følger opp langtidssaker

Overvåk snur tap til gevinst

De fleste sakene på Overvåk løser seg innen ett til tre år. Noen blir likevel liggende ganske mye lenger før det dukker opp en løsning som gjør at vi får inn pengene. Disse innbetalingene har høy verdi, fordi de kommer direkte inn i resultatene og styrker bunnlinjen. I tilknytning til koronapandemien har svært mange tatt kontakt for å betale saker de har hatt over lang tid. Lavere forbruk samt myndighetenes tiltak har gitt mange bedre økonomi. Det innebærer at avdelingen har hatt det mer travelt enn noen gang tidligere.

I tilknytning til koronapandemien har svært mange tatt kontakt for å betale saker de har hatt over lang tid, fordi lavere forbruk og myndighetenes tiltak har gitt bedre økonomi.

De fleste ønsker å gjøre opp for seg

Det er viktig at vi kjenner våre oppdragsgivere godt. Samtidig er vi nødt til å bli godt kjent med kundene for å kunne forutsi deres betalingsevne. Vi har Norges største database med betalere, som bidrar til vår solide kundeinnsikt. Vi prøver alltid å legge til rette for en fleksibel måte å betale på. Løsningen vi ender med skal både oppdragsgiver og sluttkunden være fornøyd med.

Mye av jobben er en langsiktig investering. Vi har også eksempler på saker som har ligget fra 10 år og helt opp til 15 år som har løst seg, fordi den økonomiske situasjonen til sluttkunden endrer seg.

Løpende oppfølging

Så snart vi finner grunnlag for å følge opp kunden rundt betalingsstatus, tar vi kontakt. Alle saker følges opp jevnlig. Både automatisk i våre databaser og av våre løsningsorienterte saksbehandlere. Samtlige har lang og bred erfaring innenfor ulike sider av betalingsoppfølging, inkasso og personlig økonomi.

Med grunnleggende tro på sluttkunden, systematisk overvåking av markedet og tett oppfølging – er overvåking i Kredinor en av de viktigste bidragsytere til langsiktig merverdi i kundeforholdet.

Her kan du lese mer om følgende:

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.