Kredinor AS: Resultat for andre kvartal 2023

30. august 2023 – Kredinor AS publiserte i dag resultatet for perioden som endte 30. juni 2023. Kvartalet og halvåret viste forbedring på flere viktige områder sammenlignet med forrige periode.

Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør

Økt volum til inkasso og høyere inntekter fra porteføljeinvesteringer førte til bedre resultater for Kredinor i andre kvartal og første halvår 2023. Inntektene økte til 1161 MNOK i H1 (962 MNOK i H1 2022) og den justerte EBIT-marginen var stabil på 25 % i H1 (27 % i H1 2022).

– I tillegg er jeg veldig glad for å kunne rapportere god fremgang på våre strategiske initiativer, som rådgivningsproduktet «Kan by Kredinor», AML-sjekk for gjeldsinndrivelse, samt synergiprogrammet vårt etter fusjonen, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Finansielle høydepunkter fra Q2:

– Inntekter på 628 MNOK (494 MNOK i Q2 2022)
– EBITDA på 353 MNOK (282 MNOK)
– Justert EBIT på 85 MNOK (99 MNOK)
– Resultat før skatt på -54 MNOK (52 MNOK)

For første halvår 2023:

– Kontantinntekter på 1161 MNOK (962 MNOK i første halvår 2022)
– Kontant EBITDA på 649 MNOK (508 MNOK)
– Justert EBIT på 178 MNOK (114 MNOK)
– Resultat før skatt på -99 MNOK (118 MNOK)

Merk at referanser til 2022 tall henviser til proforma-tall som ikke er revidert.

– Vi er fornøyde med at innkrevingen i andre kvartal bedret seg sammenlignet med første kvartal. Men vi er ikke tilfredse med totalbildet, sier Nysteen.

Tøft klima

– Våre kunder står overfor en tøffere hverdag, med økte renter og høy inflasjon. En av våre viktigste prioriteringer for andre halvår er å støtte kundene og hjelpe dem til å betale så raskt som mulig, og til en så lav kostnad som mulig, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Presentasjoner

Presentasjonen av kvartalsresultatene vil bli holdt via webcast kl. 13:00 CET den 30. august 2023. Opptak av nettsendingen vil være tilgjengelig på Kredinors nettside kort tid etter arrangementet.

Du kan registrere deg for presentasjonen her:

https://events.teams.microsoft.com/event/fc17dee7-1cda-4839-8181-6a1a207daaa9@52b4bb8e-ce26-40fd-b798-b6ee9aaca734

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jon Berge, leder for markedsføring og kommunikasjon. Telefon: +47 905 98 680.

Jon Berge

Head of Marketing and Communication

+47 905 98 680