Derfor triller kundene terningkast 5

På kundesenteret til Klarkraft har det vært hektisk telefonaktivitet de siste ukene. Likevel får kundene svar raskt, som oftest før det er gått 30 sekunder. Hva er energiselskapets suksessoppskrift for kundeservice?

Klarkraft er et nystartet strømselskap med en kundebase som vokser, og god kundeservice er et konkurransefortrinn i å lykkes med rask vekst.

– Vi anser det som svært viktig å være tilgjengelig for våre kunder. Både nye og eksisterende kunder skal oppleve at det er enkelt komme i kontakt med oss og de skal få gode svar.  God kundeservice er et konkurransefortrinn, og vårt samarbeid med Kredinor som drifter vår 1. linje, medfører at vi kan gjøre dette svært effektivt og således sikre lavest mulig pris til våre strømkunder, sier gründer Haakon Dyrnes, i Klarkraft.

Gründer Haakon Dyrnes forteller at Klarkraft setter tilgjengelighet for strømkundene som viktig kriterie for å lykkes med rask vekst.

Her er suksessoppskriften

Rask svartid og svært fornøyde kunder er hverdagen i kundesenteret til energiselskapet, som har overlatt kundeservicen til Kredinor.

Gründeren klapper fornøyd når han hører om svartiden som ligger på 30 sekunder og kundene som i gjennomsnitt gir godt over terningkast 5 i tilbakemelding. Noen av de gode tilbakemeldingene skyldes rask og effektiv service. Andre kunder gir positiv score på tilbakering, som i snitt skjer innen 9 minutter, hvis kunden velger å bli ringt tilbake.

– Vi visste jo at henvendelsene ville komme, derfor var det viktig for meg å ha de beste folkene jeg kunne finne til å håndtere kundeservicen, sier Dyrnes.

Teamleder for kundeservice, leder et team som spesialiserer seg i kunde- og fakturasupport. Han sier de merker at det er en tøff tid for strømkundene.

– Folk spør om alt fra utsettelse av faktura til at de ønsker å vite mer om spotpris, målepunkt, påslag, AMS og elsertifikat. Vi er et team med topp trente kundebehandlere som håndterer mange henvendelser hver dag, de fleste som ringer er voksne og eldre mens de unge tar oftere kontakt via e-post og meldinger, sier teamleder.

 God kundeservice er et konkurransefortrinn, og vårt samarbeid med Kredinor som drifter vår 1. linje, medfører at vi kan gjøre dette svært effektivt og således sikre lavest mulig pris til våre strømkunder.

Hater å bli lurt

Strømprisene er rekordhøye, også for kundene i energiselskapet Klarkraft, fordi spotprisen som ligger i bunnen er lik for alle, men det er de usynlige prisene – påslaget, Dyrnes mener er lureri.
– Jeg hater å bli lurt, og har blitt det flere ganger når jeg har byttet strømleverandør. Derfor startet jeg eget strømselskap, sier Dyrnes.

Dyrnes tok med seg prinsippene rundt lav pris og transparens fra sin tid i mobilbransjen og bygde en heldigital verdikjede for å ha så lave kostnader som mulig. Selskapet har kun tre ansatte.

– Jeg hater å bli lurt, og har blitt det flere ganger når jeg har byttet strømleverandør. Derfor startet jeg eget strømselskap, sier Dyrnes.

God kundeservice – trygg leveranse

–Vi har ingen lokketilbud, bare ett produkt som skal være blant de billigste og tryggeste i markedet, og en god kundeserviceløsning. Derfor var det viktig å finne noen som vet hva god kundeservice handler om, og som er ordentlige og til å stole på, sier Dyrnes.

Kredinor og Klarkraft gikk i dialog høsten 2020 og samarbeidet om å bygge opp verdikjeden innenfor kundeservice, som nå fungerer godt blant kundene.

– Jeg opplever at Kredinor er lydhøre og spiller på lag, de opptrer ikke som en tradisjonell leverandør og kunde overfor oss. I bunn og grunn handler det om samme holdninger som Klarkraft har til sine kunder – vi skal lytte til kundene, være åpne og transparente slik at kundene til enhver tid forstår hva de betaler for, sier Dyrnes i Klarkraft.

Les mer om Kredinors arbeid her: