Styret og ledelsen

Kredinor AS ledes av administrerende direktør. Hvert forretningsområde er representert i ledergruppen EMT, Executive Management Team.

Styret i Kredinor AS består av nøkkelpersoner fra norsk næringsliv samt ansattvalgte styremedlemmer.