Inkassosalærer og gebyrer

I tabellene nedenfor viser vi oversikt over de kostnader kunden må betale i tillegg til det opprinnelige kravet. Kostnaden blir høyere jo større det opprinnelige beløpet er. Beløpene varierer noe ut fra om oppdragsgiver har fradrag for MVA eller ikke. Gebyrene er gjeldende per 01.01.2024.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som fastsetter inkassosatsen. Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som blir gitt til mottaker av krav.

Gjeldende satser for ubetalte krav/fakturaer. Se oversikten hos Finanstilsynet.

Retningslinjer for Purring og Inkassovarsel

Det er mange som tror at det må sendes purring før det sendes inkassovarsel, men det er ikke et krav fra myndighetene. Inkassovarsel kan sendes allerede første dag etter forfall på faktura, men dersom det skal avkreves purregebyr for inkassovarselet, kan varselet ikke sendes før 14 dager etter kravets forfall. Inkassovarselet må ha 14 dagers betalingsfrist uavhengig av om det sendes 14 dager etter kravets forfall eller tidligere. Det kan maks avkreves purregebyr for to purringer, eller en purring og ett inkassovarsel. Betalingsoppfordring må også ha 14 dagers betalingsfrist, og må i tillegg inneholde formkravene i inkassolovens § 10.

Purregebyr for 2024

Type påminnelseKr
Purring / Betalingspåminnelse35
Inkassovarsel 35
Betalingsoppfordring105

Øvrige gebyrer:

Rettsgebyr: Kr 1277,-
Forsinkelsesrentesats fra 01.01.24 er 12,5%
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.01.24 er kr 470,-

Satser - forbrukere, hvor oppdragsgiver har fradragsrett for MVA.

Til og med krEnkle saker krTunge saker kr
500175350
1 000245490
2 500280560
10 0005601 120
50 0001 1202 240
250 0002 5205 040
Over 250 0005 04010 080

Satser - næringsdrivende, hvor oppdragsgiver har fradragsrett for MVA.

Til og med krEnkle saker krTunge saker kr
500262,50525
1 000367,50735
2 500420840
10 0008401 680
50 0001 6803 360
250 0003 7807 560
Over 250 0007 56015 120

Satser - forbrukere, hvor oppdragsgiver ikke har fradragsrett for MVA.

Til og med krEnkle saker krTunge saker kr
500218,75437,50
1 000306,25612,50
2 500350700
10 0007001 400
50 0001 4002 800
250 0003 1506 300
Over 250 0006 30012 600

Satser - næringsdrivende, hvor oppdragsgiver ikke har fradrag for MVA.

Til og med kr Enkle saker krTunge saker kr
500328,12656,25
1 000459,37918,75
2 5005251 050
10 0001 0502 100
50 0002 1004 200
250 0004 7259 450
Over 250 0009 45018 900

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.