Styret i Kredinor AS

Styret i Kredinor ledes av Torbjørn Martinsen,  sammen med nøkkelpersoner fra norsk næringsliv og ansattvalgte styremedlemmer.

Styret ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.

Torbjørn Martinsen

Styreleder i Kredinor

Chairman of the board Kredinor

Trude Glad

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Vegard Helland

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Mona Bay Sørensen

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Geir-Egil Bolstad

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Inga Lise Lien Moldestad

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Sverre Olav Helsem

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Linn Hagesæther

Ansattrepresentant i Kredinor styret

Employee board member of Kredinor

Per Aage Pleym Christensen

Ansattrepresentant i Kredinorstyret

Employee board member of Kredinor

Simen Danielsen Torgersrud

Ansattrepresentant i Kredinorstyret

Employee board member of Kredinor