Ledelsen i Kredinor

Kredinor AS ledes av administrerende direktør. Hvert forretningsområde er representert i ledergruppen EMT, Executive Management Team.

Det er styret som ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.