Resultat for første kvartal 2024

Oslo, 16. mai 2024 – Kredinor AS publiserte i dag sin kvartalsrapport for første kvartal 2024. Forbedret collection performance, gode CMS-resultater og kostnadskontroll er nøkkelpunkter for kvartalet.

Den viktige indikatoren collection performance i første kvartal var 105,1 % (93 % i første kvartal 2023), med en oppskrivning av porteføljer på MNOK 3. I fjerde kvartal 2023 endte collection performance på 102,8 %, opp fra 90 % i tredje kvartal 2023.

– For meg er dette bevis for at vi er på riktig spor. Tidligere nedskrivninger bidrar til et godt resultat for oss, men indikatorene peker likevel i riktig retning, sier Rolf Eek-Johansen, CEO i Kredinor.

Andre hovedpunkter fra første kvartal 2024:

– Kontantinntekter var MNOK 559 (MNOK 533 i første kvartal 2023)
– EBITDA på MNOK 84 (MNOK 55 i første kvartal 2023)
– Kontant EBITDA var MNOK 271 (MNOK 290 i første kvartal 2023)
– Justert EBIT var MNOK 57 (MNOK 94 i første kvartal 2023).

I tillegg var første kvartal 2024 det beste kvartalet for CMS siden andre kvartal 2023, med en total CMS-inntekt på MNOK 176 (MNOK 168).

Her kan du lese hele rapporten for første kvartal. 

Kostnadskontroll

– Selv om dette resultatet er et skritt i riktig retning for Kredinor, har vi fortsatt en vei å gå for å komme tilbake dit vi skal være. Vi trenger å styrke inntektssiden og opprettholde streng kostnadskontroll, som vi gjorde i første kvartal. Dette vil være nøkkelen for å lykkes, sier Rolf Eek-Johansen.

Som tidligere rapportert, har Kredinor nå et sterkt fokus på selskapets kjernevirksomhet.

Capital light

Den 11. april 2024, like etter at første kvartal var avsluttet, signerte Kredinor sin første Capital light-avtale, og begynte med det å realisere gruppens Capital light-strategi. Avtalen om verdipapirisering av en NPL-portefølje (Non Performing Loans) i Sverige har et bruttovolum på omtrent 700 MSEK.

– Dette er et viktig skritt for oss for å være mer kostnadseffektive i våre investeringer. Vi forventer å se flere avtaler som denne, sier Kredinor-sjefen.

Bekreftet som ny CEO

I går ble Rolf Eek-Johansen bekreftet som ny, permanent CEO i Kredinor, etter å ha fungert i stillingen siden desember. Han har over 20 års erfaring fra inkassobransjen, inkludert som administrerende direktør i Modhi fra 2017 til fusjonen i 2023.

– Jeg er svært motivert for oppgaven; å snu det store Kredinor-skipet tilbake på rett kurs og komme tilbake til lønnsom drift. Jeg takker styret for tilliten som er vist meg og ser frem til å fortsette arbeidet sammen med hele det dyktige Kredinor-teamet, sier han.

Ny CFO i Kredinor

Samtidig med dette er Bjørn Ove Ottosen ansatt som CFO i Kredinor. Ottosen er nå Head of Treasury and Corporate Finance i Kredinor, og var CFO i Modhi før fusjonen med Kredinor.

– Jeg kjenner Bjørn Ove som en solid medarbeider fra tiden vår sammen i Modhi. Jeg er derfor svært fornøyd med at han vil ta på seg dette ansvaret fremover i en viktig tid for oss, sier Rolf Eek-Johansen.