Vår selskapshistorie

Kredinor har en lang historie som strekker seg helt tilbake til 1876. I alle disse årene har vi arbeidet for sunne økonomiske kår for virksomheter som yter kreditt.

Fremover skal vi også jobbe for å forbedre situasjonen til kundene, de som skylder pengene. Dette er i alles interesse, både kundene, kredittyterne og myndighetene.

2023

Den 1. januar ble den juridiske strukturen for Kredinor AS ferdigstilt ved at inkassoselskapene Modhi Norge AS og Modhi Collect AS fusjonerte med Kredinor AS, og ved at finansselskapet Modhi Finance AS fusjonerte med Kredinor Finans AS.

I januar 2023 ble det nye Kredinor AS lansert med ny logo, visuellprofil og markedsbudskap i Norge, Sverige, og Finland.

Kredinor kjøper opp Intellecto A/S i August 2023 og er tilbake i Danmark. Kredinor er nå et hel-Nordisk konsern.

2022
Klaus-Anders Nysteen tiltrer som administrerende direktør.
Den 15. mars offentliggjør Kredinor og Sparebanken 1-eide Modhi Finance en intensjonsavtale om å fusjonere til Kredinor.
Årsmøte 3. mai 2022 vedtar å oppløse samvirkeforetaket Kredinor SA.
Selskapet Kredinor AS etableres og all virksomhet i Kredinor SA overføres til Kredinor AS fra 1. mai 2022.

Den 1. oktober fusjonerer Modhi Finance AS og Kredinor AS med Kredinor AS som eier av alle selskapene.
Kredinor har Norden som hjemmemarked, med kontor i Norge, Sverige og Finland.

2021
Kredinor beslutter å frigjøre ressurser til en sterkere satsing i det norske markedet, og selger den danske inkassovirksomheten i datterselskapet Kredinor A/S i Danmark samt avvikler virksomheten i datterselskapet Kredinor AB i Sverige.

2020
Myndighetene stenger ned Norge fra 12. mars 2020. Omtrent 90-100 % av de ansatte jobber fra hjemmekontor frem til 1. mars 2022.

I juni beslutter myndighetene en prisreduksjon på gebyrer og inkassosalærer som vil gi betydelig inntektstap, med virkning fra 1. oktober 2020.

2018
Kredinor kjøper Kredit-Inkasso AB fra Handelbanken Finans AB. Kredit-Inkasso endrer navn til Kredinor.
I mai 2018 signerer Kredinor en avtale som hovedsponsor for en av verdens beste skøyteløpere Sverre Lunde Pedersen, med varighet til og med OL i Beijing 2022.

2017
Kredinor beslutter å etablere virksomhet utenfor Norge, i Sverige, Stockholm og København, Danmark.
I Danmark kjøper Kredinor Danmarks eldste inkassoselskap Købmandsstandens Inkassoservice As (KIS), med historie helt tilbake til 1870 og drives som Kredinor A/S.

2016
Kredinor kjøper CINN, Christiania Innfordring AS i Kristiansand som primært mottar saker fra små og mellomstore bedrifter.

Et eget moderniseringsprosjekt igangsettes og de første leveransene innenfor nye betalingsløsninger og robotisering er allerede klare innen årsskiftet.

2015
Ved årsskiftet fusjonerer Kredinor med Kreditorforeningen Vest i Bergen og blir største inkassoselskap på Vestlandet. Selskapet drives videre som Kredinor, med Stavanger som nytt avdelingskontor.

2013
Tor Berntsen tiltrer som administrerende direktør.

2012
Kredinor kjøper opp  Sopran AS, og får Kristiansand og Sandefjord inn på kartet med avdelingskontor.

Terje Wibe tiltrer som administrerende direktør.

2011
Kredinor endrer organisasjonsform til samvirke, noe som innebærer at kundene blir eiere og medlemmer.

2009
Kredinor etablerer Kredinor Finans AS, et eget finansieringsselskap.

2008
Ny strategi iverksettes. Selskapet deles inn i tre forretningsområder med egen enhet innenfor stab og støtte.

2007
Kredinor etablerer selskapet Sikringsservice for oppsporing og innhenting av biler og kredittkort i forbindelse med mislighold av kreditt.

Rune Brandstadmoen tiltrer som administrerende direktør.

2003
Kreditorforeningen skifter navn til Kredinor på generalforsamlingen 28. april. Selskapet Parkeringsservice etableres.
Kredinor kjøper Heffermehl & Co AS i Bergen (etablert som Bonnevie Angell Bureau AS i 1876, Norges eldste inkassobyrå)

2002
Låneservice etableres som en egen avdeling for låneadministrasjon.

1998
Kreditorforeningen melder seg ut av Norges Kreditorforbund. Etter å ha vært medlem i 70 år beslutter Kreditorforeningen i Oslo å bli en landsdekkende organisasjon. Foreningen kjøper deretter den økonomiske virksomheten av de andre foreningene i Narvik, Bodø, Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Skien og Kristiansund. Fra før hadde foreningen overtatt virksom i Drammen og Tønsberg.

1995
Fakturaservice opprettes som en avdeling for administrasjon av faktoring.

1979
Styret i Kreditorforeningen beslutter at foreningens virksomhet innenfor inkasso skal drives på ordinære vilkår, ikke som en non-profit organisasjon som tidligere.

1978
Kreditorforeningen oppretter egen juridisk avdeling.

Baard Sig. Bratsberg tiltrer som administrerende direktør.

1970
Kreditorforeningene i Norge etablerer Sentralregisteret for Kredittopplysninger AS, et byrå som skal drive med kredittopplysning. Selskapet ble drevet av Oslo foreningen frem til 1987. Aksjene ble da solgt til Dun & Bradstreet AS.

1969
Ragnar Haugland tiltrer som administrerende direktør.

1962
Kjenn H. Arntsen tiltrer som administrerende direktør.

1960
Frem til nå hadde Kreditorforeningen i hovedsak arbeidet med konkursboer og gjeldsforhandlinger. I de første 50 årene behandlet foreningen om lag 15 000 bo. Fra og med 1960 tok inkassovirksomheten over foreningens økonomiske utvikling.

1958
Magnus Torgersen tiltrer som administrerende direktør.

1946
Kreditorforeningen oppretter egen avdeling for inkasso.

1943
Det nazistiske Norges Handelsforbund forsøker å ta kontroll over Kreditorforeningen men klarer det ikke.

1929
Norges Kreditorforbund etableres for å ivareta et samarbeid mellom Kreditorforeningene i Norge. Trygve Rom tiltrer som administrerende direktør.

1926
E. Wulff Pedersen tiltrer som administrerende direktør.

1905
Kreditorforeningen i Christiania stiftes 9. januar av Oslo Handelsstands Forening og Norges Grossistforbund. Wilhelm Paulssen tiltrer som administrerende direktør.

1898
Kreditorforeningen Vest etablert, innfusjonert med Kredinor i 2014.

1876
Bonnevie Angell Bureau AS – Norges eldste inkassobyrå etablert i 1876. Får senere navnet Heffermehl & Co AS i Bergen, og kjøpes av Kredinor i Bergen i 2003.