Kredinor Finans

Kredinor Finans er et heleid datterselskap til Kredinor SA og tilbyr ulike tjenester innenfor porteføljekjøp, analyser, kundekonto og finansiell factoring.

Kundekonto

Strømkonto og følgende fordringsadministrasjon tilbys bedrifter innenfor energibransjen som vil kunne gi kundene sine en jevn og forutsigbar fakturering.

Kjøp av porteføljer

Kredinor Finans kjøper porteføljer av forfalte krav fra våre oppdragsgivere. Les mer om porteføljekjøp her. 

Finansiell factoring

Kredinor Finans jobber med finansiell factoring og fordringsadministrasjon innenfor parkeringsbransjen.

Nøkkeltall

Kvartalsregnskap Kredinor Finans AS

Årsregnskap Kredinor Finans AS

 

Pilar3 2020

Informasjon om kapital og risikoforhold Kredinor Finans Pilar 3