Ny styreleder i Kredinor AS og vedtak om eierfordeling

Torbjørn Martinsen er valgt til ny styreleder i Kredinor etter Sverre Gjessing som trer ut av styret.

Det ble i dag, torsdag 25. april 2024, avholdt ordinær generalforsamling i Kredinor AS.

Ny styreleder, valgt for ett år, er Torbjørn Martinsen. Han har bakgrunn som konserndirektør i Sparebank 1 Gruppen fra 2003 til 2023 og driver nå sitt eget konsulentforetak. Fra 2019 til 2022 var han styreleder i Modhi, selskapet som ble fusjonert med Kredinor i 2022.

Styresammensetningen ellers ser slik ut:
Vegard Helland
Geir-Egil Bolstad
Trude Glad
Mona Bay Sørensen
Inga Lise Lien Moldestad
Sverre O. Helsem
Per Aage Pleym Christensen (ansattrepresentant)
Linn Hagesæther (ansattrepresentant)
Simen Danielsen Torgersrud (ansattrepresentant)
Varamedlemmer:
Hanne Karoline Kræmer
Sigurd Aune
Bente Foshaug
Rune Strande
Grete Dehli (ansattrepresentant)
Jesper Haaland (ansattrepresentant)
Vegard Urstad Aakervik (ansattrepresentant)

Den ordinære generalforsamlingen vedtok også endringer i eierforhold og konvertering av lån, som varslet 22.april 2024. SpareBank 1 Gruppen er nå majoritetseier av Kredinor AS med en eierandel på 68,64 %, mens Kredinorstiftelsen, som er Kredinor AS’ andre eier, får som en følge av dette en eierandel på 31,36 %. SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen har inntil dette eid selskapet med like store deler.