SpareBank 1 Gruppen største eier av Kredinor

SpareBank 1 Gruppen blir majoritetseier av Kredinor AS med 68,64 % av aksjene, mens Kredinorstiftelsen, som er Kredinor AS’ andre eier, med dette får redusert sin eierandel til 31,36 %. SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen har inntil dette eid selskapet med like store deler.

Endringene er behandlet i styrene til SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen, og skal endelig bekreftes i generalforsamlingen til Kredinor AS 25. april 2024.

Som en følge av dette blir Kredinor AS et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen.

– Dette er en løsning jeg er veldig glad for å presentere. Begge våre eiere er med videre og støtter oss. At SpareBank 1 Gruppen med dette går inn som største eier i selskapet vårt, viser betydningen av solid kapital og eiere som trår til. Vi har et unikt eierskap bak oss som vi tenker markedet også vil merke seg, sier CEO Rolf Eek-Johansen.

Bakgrunnen for den nye fordelingen, er at SpareBank 1 Gruppen i desember 2023 ga Kredinor et lån på 675 millioner norske kroner for å sikre driften av selskapet. Nå gjøres lånet inkludert påløpte renter, om til aksjekapital. Styrene i SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen er enige om en verdifastsettelse på 1,2 milliarder norske kroner på Kredinor AS, som er grunnlaget for den nye eierfordelingen.

– For oss i Kredinor betyr dette at vi kan fortsette arbeidet med å komme tilbake til lønnsomhet etter en utfordrende periode. Gjennom å ha fullt fokus på kjernevirksomheten og sørge for at våre oppdragsgivere får levert de tjenestene vi har avtalt, kommer vi til å klare det, sier Eek-Johansen.

Du kan lese mer om denne saken på Kredinors Investor Relation-side.

16. mai legger Kredinor frem resultatet for første kvartal 2024.