Barbro Hagen i Kredinor er blant Norges fremste tech-kvinner

Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

– Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide.

– Glad og stolt

– Jeg er veldig glad, stolt og takknemlig over kåringen. Jeg er i et selskap med så mange flotte og motiverende kvinner, og jeg håper jeg kan være til inspirasjon for andre kvinner – men også menn – på dette området, sier Barbro Hagen.

– For meg som leder innen tech-området handler mye om hvordan vi jobber. Jeg synes gode team bare blir enda bedre med et rikt mangfold og heier derfor på det.

Hun minner også om at kundefokus er viktig.

– Det er kunden som står i sentrum for all utvikling vi gjør. Min erfaring er at kjønnsbalanse og mangfold gir mye bedre grunnlag for å få optimal kundeinnsikt og -forståelse, sier Barbro Hagen.

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn 

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. Det setter norske fortrinn i fare.

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker – også utenfra den typiske rekrutteringspoolen.

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen, sier Søreide.

En historisk blemme

– Denne feilen har vi som samfunn gjort tidligere. Historisk sett har utestenging av kvinner fra medisinsk forskning gjort at vi i dag har store kunnskapsmangler knyttet til flere sykdommer som ikke bare rammer menn, men også kvinner. Om vi som samfunn ikke tar tak i dette vil vi se uheldige ringvirkninger i lang tid fremover, sier Gunn Severinsen i ODA-Nettverk.

Videre forteller hun at problemet ligger i hele teknologikjeden hvor det er menn som utvikler, finansierer og som leder de selskaper hvor teknologien blir skapt. I dag er det nemlig kun 15 prosent av ledere i norske IKT-selskaper som er kvinner, ifølge SSB.

Om kåringen

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen legger vekt på:

  • hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi