Rapporten Kredinor Innsikt #2 2024

Webinar

Vi har gleden av å invitere til webinar hvor vi presenterer rapporten
Kredinor Innsikt #2 2024

Er vi over kneika?

Gjennom 2023 stod de dårlige nyhetene om folks økonomi i kø. Spesielt har renteøkningene sendt sjokkbølger inn i norske hjem. Men når det våres i Norge i 2024, føles fremtiden noe lysere. Boligmarkedet har våknet igjen og sydenturene selges ut i rasende tempo. Kjøpekraften ventes å øke og de aller fleste klarer å håndtere boliggjelden sin godt. Men var det virkelig så enkelt? Er vi over den økonomiske kneika allerede, spør vi. Svaret får du i webinaret Kredinor Innsikt #2 2024.

Kan er en webbasert økonomisk rådgivningstjeneste
Arbeidsgivere kan tilby Kan til sine ansatte som et ansattgode, på linje med helseforsikring. Økonomiske problemer påvirker den enkeltes livskvalitet og kan føre til søvnproblemer, stress, depresjon og forstyrrelser i følelser og atferd som er betydelige. Kan AS sine tjenester er ment å hjelpe brukere ut av gjeldsproblemer og å forbedre brukerens økonomiske helse gjennom økonomisk oversikt, generell kunnskapsformidling og individuell økonomisk rådgivning.
På webinaret skal vi snakke litt om menneskene bak tallene og statistikkene – de vi møter gjennom i rådgivningstimene. Felles for disse er bekymring for egen økonomi. Vi møter ulike problemer fra lett bekymring til dyp fortvilelse og oppgitthet, og vi søker, sammen med kunden, å finne løsninger de kan leve med. Dette og mer, får du høre mer om på webinaret.

 

Er du nysgjerrig og vil høre mer? Meld deg på webinaret i dag!

Webinaret er kostnadsfritt og åpent for alle. De som melder seg på vil få tilsendt link til «møterommet» to dager før webinaret.
Rapporten «Kredinor Innsikt» sendes ut i etterkant av webinaret i tillegg til en liten evaluering.

Hjertelig velkommen!

Møteleder

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680

 

Foredragsholder

Christoffer Steen-Hansen

Analysesjef, Kredinor

Foredragsholder

Bjørn Heier

Rådgiver, Kan

Dato
06.05.2024 9:00
Til
06.05.2024 9:45