Send en melding til Kredinor

Vi har en aktiv inkassoavtale med Kredinor, men har ikke registrert inkassosaker enda. Jeg ønsker å bli kontaktet i forbindelse med dette.