De første tegnene på at regnskapskunden får økonomiske problemer

Kan rettssaker og rask utskifting av ansatte være et tidlig faretegn for at regnskapskunden nærmer seg konkurs? Her er indikatorene som regnskapsfører kan følge med på, slik at kunden kan reddes i tide.

Av Vegard Urstad Aakervik, ansvarlig for regnskapsbransjen i Kredinor

 

Merk deg tallet 348. Det er gjennomsnittlig antall konkurser hver måned i Norge i dette årtusenet. Det eksakte antallet varierer mye fra måned til måned, men trenden peker oppover.

Som regnskapsfører er det flere grunner til å følge nøye med på utviklingen. Når en ellers sunn bedrift går konkurs mister regnskapsbyrået en kunde, bedriftseier mister investeringene, ansatte mister arbeidsplassen, og fellesskapet mister skatteinntekter.

I denne artikkelen skal vi komme med praktiske tips til hvordan regnskapsfører kan fange opp at en kunde kan komme i konkursfare. Mange indikatorer kan regnskapsfører enkelt følge i et skybasert og ajour regnskap.

Er det fallende salg: En nedgang i inntekter eller salg, spesielt over flere perioder, kan indikere at virksomheten står overfor markedsutfordringer eller konkurransedyktige ulemper.

Oftere likviditetsproblemer: Har bedriften problemer med å oppfylle kortsiktige forpliktelser, og kommer disse oftere enn før? Dette kan inkludere forsinkelser i betaling av leverandørgjeld, problemer med å dekke løpende utgifter, eller en stadig økende kassekreditt.

Følg arbeidskapitalen: Rask vekst i en bedrift fører ofte til økt binding i arbeidskapital. Det ser man gjerne i økte kundefordringer og kapitalbindinger i varelager før pengene kommer inn fra kundene. Lønnsomme vekstbedrifter strever gjerne økonomisk fordi det økende behovet for arbeidskapital utgjør en trussel for virksomhetens eksistens.

Utvikling i kontantstrømmen: Går pengene raskere ut, kommer pengene saktere inn? Eller begge deler? Negativ utvikling over tid kan bety fremtidige likviditetsproblemer.

Marginpress: Fallende marginer kan indikere at kostnadene øker raskere enn inntektene.

Økende gjeldsbelastning: En betydelig økning i selskapets gjeldsforpliktelser, spesielt hvis det ikke er forbundet med bærekraftig vekst eller investeringer, kan være et varseltegn.

Lag et likviditetsbudsjett: Med et moderne og skybasert regnskapssystem, er regnskapet som regel ajour. Som regnskapsfører kan du lage et enkelt likviditetsbudsjett og andre prognoser. Har bedriften nok kapital? Det er viktigere å se de store linjene og tendensene enn å grave seg ned i detaljer.

Følg børsene: Din kunde er kanskje ikke børsnotert, men i Norge og/eller internasjonalt finnes det sannsynligvis egne indekser for kundens bransje. Endringer i børsverdi kan indikere dårligere utsikter også for din kunde.

Sjekk Brønnøysund: På nettsidene til Brønnøysundregistrene kan du selv analysere utviklingen i antall konkursåpninger over tid i «Avansert søk i kunngjøringer». Siden er svært brukervennlig. Følg ulike geografiske områder og – ikke minst – bransjene som dominerer blant dine klienter.

Påvirket av endringer i privat kjøpekraft: Endres kundens salg når boliglånsrentene øker og strømprisene stiger? Selger de varer som er «nice to have» og gjerne høyt priset, eller selger de mer konkurransedyktig prisede nødvendighetsgoder? Noen bedrifter er mer avhengig av gode tider enn andre.

Kjøp overvåking. Aktører som Proff og Soliditet samler kontinuerlig data om alle bedrifter, som kan gi deg en pekepinn på fare for konkurs. Det finnes også bransjerapporter som kan kjøpes.

Høy grad av utskifting av ansatte: Dette er helt klart en indirekte indikator. Men, en høy turnover, spesielt blant nøkkelpersonell, kan være et tegn på interne problemer og en svekket bedriftskultur.

Juridiske problemer: Nok en indirekte indikator. Økende rettslige utfordringer, som søksmål eller rettslige krav, er ikke bare en belastning for bedriftens økonomi og omdømme. Det kan også være et tegn på at bedriften sliter med – på kommersielle vilkår – å få betalt fra kundene eller gjøre opp for seg hos leverandørene.

 

Flere av punktene over kan en regnskapsfører følge med på for sine viktigste kunder, mens andre kan det være relevant å gjøre felles i regnskapsfirmaet. Har ditt regnskapsbyrå egne indikatorer dere følger? Send meg gjerne innspill!

Vegard Urstad Aakervik

Key Account Manager SMB

 

Ansattrepresentant i Kredinor styret

Employee board member of Kredinor

 

Kontaktskjema for en regnskapsfører

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor. Org.nr og adresse legges inn automatisk. Vi tar gjerne en uforpliktende prat eller et møte for å vise våre løsninger for regnskapsbransjen. Skriv gjerne hvilke ERP-systemer du benytter, og om du trenger bistand for både byrået ditt og klientene dine. Dette skjemaet er ikke for saksbehandling.