Innkreving med betingelser som bare større selskaper normalt får.

Regnskap Norges fordelsprogram fra Kredinor er unikt for både regnskapsforetak og regnskapskunder.

Christian Engeskaug er direktør for økonomi, medlemsservice og medlemsrekruttering i Regnskap Norge. Han sier at fordelsavtaler er en sentral del av verdien som Regnskap Norge bringer til sine nesten to tusen medlemsbedrifter.

Forhandlingsmakt til prioriterte områder for regnskapsfører

«Sammen er vi sterke. Forhandlingsmakten vår er en åpenbar verdi for medlemmene. Derfor har vi valgt ut et begrenset antall områder som vi vet er viktige for regnskapsforetakene. Innenfor disse har vi fremforhandlet eksklusive avtaler med svært gunstige betingelser for våre medlemmer,» sier Engeskaug.

Innkreving og inkasso er et slikt viktig område. Både på egne vegne og for regnskapsforetakets kunder, er det essensielt at utestående beløp blir håndtert på en profesjonell måte og at kunden gjør opp for seg.

«Oppfølging av utestående fordringer er en stor og viktig oppgave for et regnskapsforetak. Alle regnskapsførere vet hvor krevende det kan være i en hektisk hverdag. Det å ha tilgang til en profesjonell og velrennomert inkassopartner oppleves som en trygghet, som også tilfører en større tyngde overfor de som skylder penger,» supplerer Audun Slettemark Tenden. Tenden er seniorrådgiver innen forretningsutvikling, og har hatt rollen med å fremforhandle fordelsavtaler for Regnskap Norge, inkludert med Kredinor.

En populær avtale som er enkel å aktivere

Regnskap Norge har i disse dager fornyet avtalen med Kredinor i tre nye år. Betingelsene er mildt sagt gunstige, og er på nivå med det som kun store inkassokunder tilbys. De aller fleste regnskapsforetak og deres kunder vil ikke kunne få tilsvarende betingelser ved å gå utenfor fordelsavtalen.

«Vi ser at mange av våre medlemmer allerede har aktivert avtalen. I tillegg til de gode betingelsene, er det grunn til å tro at de tekniske løsningene bidrar til å gjøre tilbudet populært. Regnskapsfører kan aktivere samarbeidet direkte fra åtte regnskapsprogrammer, og det krever kun et par klikk å overføre forfalte krav til Kredinor,» sier Engeskaug.

Regnskapsforetak som bruker Kredinor opplever ikke bare at innkrevingen profesjonaliseres og faktisk kredittid går ned. De opplever også at det frigjør mer tid til fakturering og rådgivning av regnskapskunder.

Bedriften skal ikke være kundens bank

Han forteller at Regnskap Norge jevnlig gir medlemmene råd om hvordan de skal håndtere prosessen fra kjøp til innbetaling på vegne av regnskapsforetakets kunder.

«I både artikkelform og podkast rådgir vi medlemmene i hvordan de best kan forebygge forfalte fakturaer. For eksempel med en synlig forfallsdato på fakturaen (ikke bare 30 dager betalingsbetingelser), SMS før forfall, og kredittvurdering. Det er også viktig å være nøyaktig i en fakturautsendelse.»

Engeskaug minner om at regnskapsfører ikke er kundenes bank, men en leverandør på lik linje med andre aktører. For å forebygge problemer er det viktig å se faresignalene tidlig og rådgi kunden, eventuelt trekk deg fra oppdraget.

«Viktig å knytte oss til en aktør som går foran i bransjen» 

Tro det eller ei, men det hender at Regnskap Norge sliter med å få inn utestående beløp fra sine medlemmer og regnskapsførere som deltar på kurs. For å lette arbeidet har Engeskaug selv tatt i bruk Kredinor.

«Det er en god opplevelse. Vi sparer dagevis, særlig på krav som må behandles over tid. Det er trygt og føles proft for oss. Og det disiplinerer oss til å fakturere bedre, slik at kravene kan overtas av Kredinor. Vi skal heller ikke stikke under stol at de fleste som skylder penger, er raskere til å betale når kravet kommer fra Kredinor.»

Valget falt på Kredinor, både for fordelsavtalen og for Regnskap Norge selv.

«Kredinor og Regnskap Norge har hatt et samarbeid lenge. Kredinor er en stor samfunnsaktør og har et kjent varemerke. I en bransje som av noen vil oppfattes å ha et blandet rykte, er det viktig for Regnskap Norge å knytte oss til en aktør som går foran for å endre dette,» avslutter Engeskaug.

Her kan du lese mer om hva Kredinor tilbyr og registrere deg som kunde:

Kontaktskjema for en regnskapsfører

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor. Org.nr og adresse legges inn automatisk. Vi tar gjerne en uforpliktende prat eller et møte for å vise våre løsninger for regnskapsbransjen. Skriv gjerne hvilke ERP-systemer du benytter, og om du trenger bistand for både byrået ditt og klientene dine. Dette skjemaet er ikke for saksbehandling.