Regnskapsføreren som rådgiver i økonomisk vanskelige tider

Hvilke nye utfordringer står håndverksbedrifter – og andre som fakturerer sine kunder – overfor når betalingsproblemene i samfunnet øker? Med en analyse av den konkrete problemstillingen, samt å ta lærdom fra tidligere erfaringer, kan regnskapsfører være en viktig rådgiver for sine kunder.

Av Vegard Urstad Aakervik, ansvarlig for regnskapsbransjen i Kredinor

Fakta om utviklingen i betalingsproblemer

La oss begynne med å trekke frem fakta og utviklingstrekk. De er basert på innsikt fra Christoffer Steen-Hansen, som analysesjef i Kredinor. I Kredinors siste kvartalsrapport, som han er ansvarlig for, ser vi at betalingsproblemene er økende:

  • Hittil i år er det kommet inn 8 prosent flere inkassosaker til Kredinor som gjelder privatpersoner.
  • Størrelsen på kravene er i gjennomsnitt 22 prosent høyere enn i fjor.
  • Økningen er størst blant yngre mennesker i etableringsfasen.

Siden mange håndverkere leverer til større virksomheter i egen bransje, kan vi legge til at tall fra Brønnøysundregistrene viser at det har vært 1.246 konkurser i bygg og anlegg siste 12 måneder frem til 1. september, en økning på 35 prosent fra foregående periode.

Steen-Hansen sier at de bakenforliggende årsakene i privatmarkedet er relativt kjente:

  • Mer knapphet I: Vi har hatt høyere inflasjon enn lønnsvekst i tre år – samme lønn kjøper mindre enn før.
  • Mer knapphet II: Styringsrenten til Norges Bank til Norges Bank er satt opp fra null til 4,25 prosent siden 2021, og et lån på 4 millioner er blitt rundt 14.000 kroner dyrere å betjene hver måned (før skatt).
  • Vi skylder mer I: Vi har økt belåningen. Gjeldsbelastningen blant husholdningene har gått fra omtrent 2 ganger inntekt like før finanskrisen til nær 2,5 ganger i dag (mens gjeldsbelastningen har falt med rundt 0,5 i de fleste andre rike land).
  • Vi skylder mer II: Gjelden på forbrukslån og rentebærende kredittkort økte 10,4 prosent fra juni i fjor til august i år, og hver sjette husstand brukte kredittkort for å finansiere årets sommerferie.

Den nærmeste fremtiden: Sannsynligvis mer av hva vi allerede har

Mennesker prioriterer forskjellig, men de aller fleste velger å betjene boliglånet (som trekkes automatisk) før vi betaler regningen fra en håndverker. Hittil har omfanget av betalingsproblemer heldigvis vært relativt begrenset. Det er særlig to grunner til dette: Arbeidsledigheten er lav, og mange bygget opp reserver i løpet av pandemien eller i tiden før.

Hva skjer fremover? Steen-Hansen sier at det skal mye til å se for seg et fall i betalingsproblemene på kort sikt. Fordi: Vi har ennå ikke sett den fulle effekten av de siste renteøkningene i husholdningenes økonomi og betalingsevne. Det sier seg selv at flere enn 24 prosent, som i dag, vil få problemer med å betale en uforutsett utgift på 10.000 kroner – for eksempel når regningen for det nye baderommet kommer i januar.

Håndverkere og andre som fakturerer kundene når oppdraget er fullført, skal fortsette å gjøre viktige jobber i landets boliger, hytter og næringsbygg. Det skal de gjøre selv om flere får betalingsproblemer. Men selv om håndverket forblir uforandret er det kanskje en tid for å endre andre ting, for å redusere risikoen for at sluttkunden ikke betaler i tide?

Våre råd til bedriftens viktigste rådgiver

Her kan regnskapsfører spille en viktig rolle: Regnskapsførere kan bli bedre rådgivere for sine kunder når de snakker om denne utviklingen, og ikke minst gi konkrete råd om hvordan bedriftene kan innrette seg.

Kredittsjekke kunden: Når håndverkeren forteller privatpersonen at regnskapsfører har bedt om at det gjøres kredittsjekk før alle nye oppdrag, blir det enklere for håndverkeren å kommunisere dette før et oppdrag. Regnskapsførere kan inngå rammeavtaler som gjør hver enkelt kredittsjekk rimeligere og raskere for håndverkeren.

Delvis forskuddsbetaling: Likvide kunder av håndverksbedriften bør ikke slite med delvis forskuddsbetaling eller depositum. Dersom oppdraget går over flere uker, er det fornuftig å fakturere flere ganger. Dette sikrer en del av oppgjøret dersom betalingsproblemer oppstår.

Tydelig kommunisere betalingsvilkårene: Det forplikter en sluttkunde ekstra når betalingsvilkårene er kommunisert muntlig og skriftlig før arbeidet igangsettes.

Rask fakturering: Regnskapsfører bør i tider som dette oppfordre klientene mer enn før til å sende ut fakturaer raskt etter at arbeidet er fullført. Forsinkelser i fakturering kan føre til lengre forsinkelser i betalingen.

Vipps? Betaling i dag er bedre enn betaling i fremtiden, særlig når det er mer usikre tider. Med dagens digitale løsninger kan de fleste ha sluttfakturaen klar omtrent i det jobben er gjort. Å gi 5-10 prosent avslag ved «kontant» betaling via Vipps, som dere enkelt oppretter for kunden, kan være mer fordelaktig enn på lenge.

Tidlig oppfølging av forfalte fakturaer: Vi som jobber med innkreving vet at forfalte fakturaer er ferskvare; jo lengre det går etter betalingsfrist, desto mindre sannsynlig at kunden gjør opp for seg. Dersom regnskapsfører raskt orienterer bedriften om at sluttkunder ikke har betalt, kan sluttkunden kontaktes personlig.

Få på plass en krigskasse: Med usikre tider er det fornuftig å råde kundene til å bygge en buffer, slik at eventuelle forsinkede betalinger og faktiske tap ikke går utover egen evne til å utbetale lønn og betale underleverandører. Ett av grepene er å gjennomgå kostnadssiden på jakt etter enkle innsparinger.

Diversifisere kundeporteføljen: Denne er lettere sagt enn gjort, for man har gjerne de kundene man har, for å si det sånn. Dersom man ikke evner å skaffe flere små kunder på bekostning av et fåtall store kunder, er det viktigere enn før å gjøre kredittsjekker og be om delbetalinger.

Vi husker alle hvem som hjalp oss da vi virkelig trengte bistand. Tiden vi har foran oss nå, kan være perioden der regnskapsføreren skaper en enda sterkere relasjon til kundene.

 

Vegard Urstad Aakervik

Key Account Manager SMB

 

Ansattrepresentant i Kredinor styret

Employee board member of Kredinor

 

Christoffer Steen-Hansen

Analysesjef, Kredinor