Kredinor AS: Resultat for fjerde kvartal 2023

Oslo, 14. februar 2024 – Kredinor AS publiserte i dag selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal og årsresultatet for 2023. Kvartalet var svakt for Kredinor, hovedsakelig på grunn av høye kostnader. Samtidig forbedret collection performance seg til 102,8 % i Q4, opp fra 90 % i Q3 2023 og 101 % i Q4 2022. 

Forbedringen i collection performance i Q4 skyldes hovedsakelig nedskrivningen på MNOK 180 i forrige kvartal. 

– Til tross for dette er jeg tilfreds med å se at en av våre viktigste indikatorer for gode innkrevingsresultater forbedres. Dette er noe vi skal fortsette å forbedre, sier Kredinors administrerende direktør Rolf Eek-Johansen. 

Han fortsetter: – Det er likevel viktig å understreke at vi ikke er fornøyde med vår prestasjon i Q4 og for hele året. Vår EBT på -127 millioner kroner i Q4 må forbedres. 

En viktig milepæl fra Q4 er at konstruktiv dialog med banksyndikatet og eierne resulterte i endringer i lånevilkårene, forlengelse av RCF til november 2025 og et nytt underordnet PIK-lån på 675 millioner kroner. 

– Det er betryggende å vite at våre eiere støtter oss gjennom utfordrende tider. Arbeidet vi gjorde i Q4 la grunnlaget for Kredinors vei fremover, sier Eek-Johansen. 

Finansielle hovedpunkter for Q4 og FY 2023: 

  • Cash revenue i Q4 på MNOK 577 (MNOK 572 i Q3 2023) og MNOK 2299 for FY 2023 (MNOK 2017 i 2022). 
  • EBT var MNOK -127 i Q4 (-206) og MNOK -501 for FY 2023 (-70). 
  • Cash EBITDA var MNOK 236 i Q4 (240) og MNOK 1158 for FY 2023 (995). 

Operasjonelle inntekter vokste fra MNOK 358 i Q4 2022 til MNOK 363 i Q4 2023. For hele året 2023 var de operasjonelle inntektene MNOK 1453 (1349). 

(Merk at referanser til FY 2022-tall henviser til proforma-tall for sammenligningsgrunnlag. Disse er ikke revidert.) 

Utfordrende 

Kredinors administrerende direktør Rolf Eek-Johansen sier det er godt å se at inntektene stiger til tross for utfordrende tider. 

– Den siste tiden har vært krevende med høye renter og inflasjon, som spesielt påvirker oss på kostnadssiden. Utsiktene til lavere renter er positive for bransjen som helhet, men samtidig intensiveres konkurransen. Det er de virkelig gode aktørene som vil prestere best. Derfor skal Kredinor være best på operasjonell effektivitet i bransjen og holde fokus på kjernevirksomheten fremover. 

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680

 

Rolf Eek-Johansen

Interim CEO