Kredinor og Modhi er formelt fusjonert

– Endelig blir to solide inkassoselskap til ett, og vår størrelse skal brukes til kundenes beste. Vår historie som går helt tilbake til 1876, er et sterkt fundament når vi nå bygger fremtiden sammen. Kredinor og Modhi har mange fellesnevnere i vår kulturbakgrunn, og av den grunn vil både oppdragsgivere og kunder oppleve oss like våre opprinnelige selskap. Sammen vil vi levere bedre løsninger enn hver for oss, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor (Foto: Robert Eik).

Kredinor blir Norges største - og eldste inkassoselskap.

Den 15. mars 2022 kunngjorde Sparebanken1-eide Modhi Finance AS og Kredinor SA en intensjonsavtale om sammenslåing, med ambisjonen om å bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldshåndtering. Den 1. mai ble Kredinor omorganisert fra et Samvirkeforetak eid av medlemmene, til et aksjeselskap eid av den nyopprettede Kredinorstiftelsen. Modhi Finance AS, på sin side, var heleid av Sparebank1 Gruppen. Fra og med fusjonen 1. oktober 2022 blir Sparebanken1 Gruppen og Kredinorstiftelsen like store eiere i Kredinor AS.

– Kredinor er opptatt av å hjelpe mennesker som har kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Med fusjonen kan vi investere enda mer i å følge opp bedrifter og enkeltmennesker ved hjelp av ny teknologi og god kundeservice. Kredinor vil ta en sterkere og mer ansvarlig posisjon i norsk og nordisk næringsliv de neste årene, sier Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor har historie helt tilbake til 1876, og setter nå stor fart mot fremtiden.

Etter fusjonen vil Kredinor være Norges største – og eldste inkassoselskap med røtter tilbake til 1876. Inkassobransjen er i endring og rammebetingelsene endres, blant annet er ny inkassolov nå på trappene.

– Vi ønsker å ta en lederrolle i utviklingen av bransjen. Kredinor skal ha de enkleste og mest kundevennlige løsningene. Vi skal også styrke vårt analysemiljø for å bedre kunne tilrettelegge for at de med økonomiske utfordringer skal kunne gjøre opp for seg. Vi skal hjelpe kundene å løse problemene uten å legge sten til byrden, sier Nysteen.

Om Kredinor

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap i antall saker og en ledende aktør innenfor kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland med en samlet omsetning på nærmere 1,6 milliarder kroner og 600 ansatte. Kredinor har sin historie helt tilbake til 1876, og er nylig fusjonert med Modhi-konsernet. Etter fusjonen vil selskapet ha en bred tjenesteportefølje og ta en mer tydelig og samfunnsansvarlig posisjon, som det selskapet som hjelper de med økonomiske utfordringer. Vi skal ikke legge sten til byrden, men være det selskapet alle henvender seg til for å få hjelp til helheten fremfor å kun løse den enkelte inkassosak. Det ønsker vi å leve opp til gjennom vår kundeoppfølging samt våre digitale og bærekraftige tiltak som kommer den enkelte og samfunnet til gode.

Kredinor AS eies av Sparebank 1 og Kredinorstiftelsen.