Kredinor og Modhi slår seg sammen

På bildet ser vi fra venstre: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi, Sverre Gjessing, styreleder i Kredinor og Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor. De har vært sentrale i å få istand avtaleinngåelsen.

Modhi og Kredinor er to solide fagmiljøer innenfor ansvarlig inkasso og porteføljekjøp i dag, og det beste fra begge kulturer vil bli tatt med inn i det nye selskapet. Markedet og kundebehovene endrer seg raskt, og sammenslåingen gir det nye selskapet bedre forutsetninger for vekst og utvikling.

Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen skal lede selskapet og Rolf Eek-Johansen, som i dag er administrerende direktør i Modhi Finance, blir viseadministrerende direktør. Det nye selskapet vil få navnet Kredinor med hovedkontor i Oslo.

 

Markedet og kundebehovene endrer seg raskt, og sammenslåingen av Modhi og Kredinor gir det nye selskapet bedre forutsetninger for vekst og utvikling.
I denne tre minutter lange filmen oppsummerer Nysteen og Eek-Johansen sine tanker rundt ønskene og merverdien ved en sammenslåing.

God kundeoppfølging

Styrken til Kredinor ligger i god og hensynsfull oppfølging av mennesker som er kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Sammenslåingen mellom Kredinor og Modhi vil gjøre det mulig i å investere mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av kundeservice og ny teknologi. Ved å hjelpe kundene, hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer. I sum vil dette være bra for lønnsomheten i norsk næringsliv – og for samfunnet.

 

Foto: Robert S. Eik

God stemning etter at avtalen er inngått. Her med Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen til venstre i bildet, og administrerende direktør i Modhi Finance, Rolf Eek-Johansen til høyre.

Ved å hjelpe kundene gjennom gode selvbetjeningsløsninger og god kundeservice, hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer.
Svar å få: Kredinors kundeservice gir råd og hjelp til kunder som tar kontakt. Foto: Schibsted Partnerstudio/Robert Eik

Ny selskapsform gir store muligheter

Kredinor er i dag organisert som et samvirkeforetak, men i forkant av fusjonsprosessen vil selskapet omdannes til et aksjeselskap med en nyopprettet stiftelse som eier. Ny selskapsform og sammenslåing gir blant annet muligheter til en mer proaktiv strategi innenfor kjøp av porteføljer av misligholdt gjeld. Dette vil gi større handlingsrom, og gjøre Kredinor til en mer attraktiv partner blant annet for bankene.

Kredinorstiftelsen vil som deleier av aksjeselskapet forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år.

Samfunnsnytte og kundeutbytte

Intensjonen fra partene er at Kredinorstiftelsen og SpareBank 1 Gruppen skal ende opp med like eierandeler i selskapet. Kredinorstiftelsen vil som deleier av aksjeselskapet forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år. Avkastningen på midlene kan fordeles til samfunnsnyttige formål. I tillegg vil deler av mottatt utbytte fra Kredinor AS, kunne betales som kundeutbytte til aksjeselskapets oppdragsgivere.

Informasjon om prosessen videre
Omorganiseringen av Kredinor er forutsatt av at Finansdepartementet gir skattefritak for overføring av virksomheten til Kredinor AS, slik det er søkt om, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til å etablere det nye konsernet. Tilsvarende forutsetter sammenslåing med Modhi godkjennelse fra Konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Inntil dette er på plass, vil det ikke bli noen endringer i virksomheten verken for oppdragsgivere, kunder eller ansatte.

Om selskapene

Kredinor er et av Norges største inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, har ca. 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte. Modhi Finance AS med datterselskaper eies av SpareBank 1 Gruppen AS, med ca 610 millioner i årlig omsetning og 200 ansatte. Modhi Finance AS har også virksomheter i sterk vekst i Sverige og Finland.

Har du spørsmål om prosessen eller hva den betyr for deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss.