Kredinor tilbake i Danmark

22. august 2023 – Kredinor AS har i dag fullført oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i det danske selskapet Intellecto A/S.

Intellecto A/S er et selskap som driver inkassovirksomhet i Danmark. Selskapet ble stiftet i 2022 og hadde allerede det første driftsåret en omsetning på MDKK 1,5. Etter oppkjøpet vil Intellecto endre navn til Kredinor A/S.

– Kjøpet av Intellecto A/S gir oss en fin innfallsport til Danmark, etter å ha vært ute av det danske markedet siden 2021.  Oppkjøpet er et godt skritt på veien mot å bli bli det ledende, nordiske rådgivnings- og inkassoselskapet, sier Charlotte Surén, Chief Strategy Officer i Kredinor AS.

Norge er Kredinors største marked, men selskapet har allerede en betydelig tilstedeværelse i Finland og Sverige. Med dette oppkjøpet vil Kredinor kunne betjene kunder og oppdragsgivere i nordisk skala.

– Jeg er også veldig glad for at de ansatte i Intellecto vil fortsette hos oss og betjene både danske og nordiske kunder, sier Surén.

Direktør for Intellecto A/S, Karin Nørager Weiste, går inn i rollen som direktør for Kredinor A/S i Danmark.

– Jeg ønsker Kredinor velkommen tilbake til Danmark og ser frem til å være med på å oppfylle selskapets nordiske vekstambisjoner, sier Weiste.

 

For mer informasjon, kontakt Jon Berge, Head of Marketing and Communication hos Kredinor på +47 905 98 680 eller jon.berge@kredinor.no.

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680