Kredinors resultat for første kvartal 2023

(Oslo, 24. mai 2023) Kredinor AS legger i dag frem kvartalsrapport for Q1 2023 med økende inntekter og forbedret underliggende lønnsomhet. Økte finansieringskostnader og negativer forteføljeevalueringer på grunn av lavere innkreving enn forventet resulterte i en negativ bunnlinje.

– Det er positivt å se en vekst i inntekter på 4,5 % og forbedringer i justert EBIT, men innkrevingsresultatet på våre egne porteføljer er svakere enn forventet. Dette indikerer at kundene har vanskeligere for å betale. Dette var spesielt merkbart i de to første månedene av kvartalet, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

 

Viktige høydepunkter for kvartalet:

  • 4.5% vekst i driftsinntekter på MNOK 348 (MNOK 333 i Q1 2022)
  • Stabilt volum sammenlignet med Q1 2022, men 5,1 % høyere enn Q4 2022
  • Driftskostnader justert for NRI på MNOK 237 (MNOK 240)
  • Porteføljeinvesteringer på MNOK 269 (MNOK 205)
  • Justert EBIT MNOK 94 (MNOK 77)
  • Porteføljenedskrivninger på 50 MNOK
  • EBT MNOK -30 (MNOK 64)
  • Vellykket innledende usikret obligasjonsemisjon på MNOK 1 000
  • Synergiprogrammet øker i omfang til MNOK 200 innen 2025

(Merk at alle sammenligninger er med proforma-tallene for Q1 2022 på grunn av fusjonen med Modhi i 2022. Proforma-tall for nøkkeltall finnes ikke i selve Q1-rapporten på grunn av regnskapsregler.)

Integreringen av Modhi og Kredinor går som forventet

Etter sammenslåingen av Modhi og Kredinor i 2022, har Kredinor satt i gang en betydelig integrasjon. Dette inkluderer migrering til én kjerneplattform for kundebetaling, stenging av filialer og effektivisering av driften i tråd med beste praksis fra hele selskapet.

Fusjonen inkluderer synergier på opptil 200 millioner kroner, som ligger an til å bli realisert innen 2025.

Nye produkter og tjenester i tråd med bærekraftsmål

I tillegg til å forbedre resultatene i eksisterende virksomhet, arbeider Kredinor med å skape nye inntekter fra produkter og tjenester som skal forbedre bærekraften i inkasso.

– Vi er bekymret for våre kunders økonomiske problemer og vil unngå å legge sten til byrden deres. Arbeidet vi gjør med bærekraftig inkasso sammen med våre oppdragsgivere, vil øke andelen inntekter i dette segmentet og samtidig gjøre livet enklere for kundene våre, ifølge Nysteen.

– Økende renter i alle de nordiske landene kombinert med inflasjon, gjør at kundene våre har mindre penger til å gjøre opp gammel gjeld. Spareratene har også vært negative i to kvartaler på rad. Vi ser en økning i nye saker, noe som tyder på at flere kunder nå presses til å misligholde lån eller være sent ute med å betale husholdningenes regninger, sier Klaus-Anders Nysteen.

 

Utsikter for resten av 2023

Utfordrende makroøkonomiske forhold har påvirket inkassoresultater og inntekter negativt i første kvartal. Samtidig har de samme forholdene økt volumet av saker som kommer til inkasso sammenlignet med fjerde kvartal 2022.Hovedprioriteter for Kredinor er å levere på synergiplanen, øke inntektene og levere på strategien. Selskapet har en sterk forpliktelse til å støtte våre oppdragsgivere og kunder i usikre tider.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680

 

Om Kredinor

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og en ledende aktør innenfor tredjepartsinkasso, kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland – med røtter tilbake til 1876 – og har rundt 600 ansatte.