Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Kredinors resultat for første kvartal 2023

(Oslo, 24. mai 2023) Kredinor AS legger i dag frem kvartalsrapport for Q1 2023 med økende inntekter og forbedret underliggende lønnsomhet. Økte finansieringskostnader og negativer forteføljeevalueringer på grunn av lavere innkreving enn forventet resulterte i en negativ bunnlinje.

– Det er positivt å se en vekst i inntekter på 4,5 % og forbedringer i justert EBIT, men innkrevingsresultatet på våre egne porteføljer er svakere enn forventet. Dette indikerer at kundene har vanskeligere for å betale. Dette var spesielt merkbart i de to første månedene av kvartalet, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

 

Viktige høydepunkter for kvartalet:

  • 4.5% vekst i driftsinntekter på MNOK 348 (MNOK 333 i Q1 2022)
  • Stabilt volum sammenlignet med Q1 2022, men 5,1 % høyere enn Q4 2022
  • Driftskostnader justert for NRI på MNOK 237 (MNOK 240)
  • Porteføljeinvesteringer på MNOK 269 (MNOK 205)
  • Justert EBIT MNOK 94 (MNOK 77)
  • Porteføljenedskrivninger på 50 MNOK
  • EBT MNOK -30 (MNOK 64)
  • Vellykket innledende usikret obligasjonsemisjon på MNOK 1 000
  • Synergiprogrammet øker i omfang til MNOK 200 innen 2025

(Merk at alle sammenligninger er med proforma-tallene for Q1 2022 på grunn av fusjonen med Modhi i 2022. Proforma-tall for nøkkeltall finnes ikke i selve Q1-rapporten på grunn av regnskapsregler.)

Integreringen av Modhi og Kredinor går som forventet

Etter sammenslåingen av Modhi og Kredinor i 2022, har Kredinor satt i gang en betydelig integrasjon. Dette inkluderer migrering til én kjerneplattform for kundebetaling, stenging av filialer og effektivisering av driften i tråd med beste praksis fra hele selskapet.

Fusjonen inkluderer synergier på opptil 200 millioner kroner, som ligger an til å bli realisert innen 2025.

Nye produkter og tjenester i tråd med bærekraftsmål

I tillegg til å forbedre resultatene i eksisterende virksomhet, arbeider Kredinor med å skape nye inntekter fra produkter og tjenester som skal forbedre bærekraften i inkasso.

– Vi er bekymret for våre kunders økonomiske problemer og vil unngå å legge sten til byrden deres. Arbeidet vi gjør med bærekraftig inkasso sammen med våre oppdragsgivere, vil øke andelen inntekter i dette segmentet og samtidig gjøre livet enklere for kundene våre, ifølge Nysteen.

– Økende renter i alle de nordiske landene kombinert med inflasjon, gjør at kundene våre har mindre penger til å gjøre opp gammel gjeld. Spareratene har også vært negative i to kvartaler på rad. Vi ser en økning i nye saker, noe som tyder på at flere kunder nå presses til å misligholde lån eller være sent ute med å betale husholdningenes regninger, sier Klaus-Anders Nysteen.

 

Utsikter for resten av 2023

Utfordrende makroøkonomiske forhold har påvirket inkassoresultater og inntekter negativt i første kvartal. Samtidig har de samme forholdene økt volumet av saker som kommer til inkasso sammenlignet med fjerde kvartal 2022.Hovedprioriteter for Kredinor er å levere på synergiplanen, øke inntektene og levere på strategien. Selskapet har en sterk forpliktelse til å støtte våre oppdragsgivere og kunder i usikre tider.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jon Berge

Head of Marketing and Communication

+47 905 98 680

Om Kredinor

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og en ledende aktør innenfor tredjepartsinkasso, kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland – med røtter tilbake til 1876 – og har rundt 600 ansatte.