Kurs og kompetanse

Kredinor har en lang tradisjon på å sette opp kurs, seminarer og fagsamlinger med solid inkassofaglig innhold. I en travel hverdag setter deltagerne pris på et program som gjør at de får viktige oppdateringer på det som skjer innenfor vårt område.

Mer enn bare inkassokurs

Inkasso som fagområde er godt regulert fra myndighetenes side, og den juridiske delen er spesielt viktig. I tillegg til den inkassofaglige delen trekker vi også inn andre relevante tema, som for eksempel egen porteføljestatus, kundeutvelgelse, lønnsomhet, oppfølging, nye tekniske løsninger, kredittpolicy og hva som kan gi en enklere og mer effektiv arbeidshverdag.

Bransjeseminar og rene fagseminarer

Våre største konferanser retter seg mot våre største bransjer – og settes sammen av en viktig faglig del, workshops og foredrag som bidrar til inspirasjon utenfra. Det innebærer at vi har med fremragende foredragsholdere innen makroøkonomi, ledelse, politikk, næringsliv, samfunn, menneskelig samhandling, framtidsutsikter og humor – i tillegg til de inkassofaglige og bransjespesifikke temaene. Vi har også sosiale innslag med god mat og livlig prat.

E-læring via Kredinor kompetanseweb

En raskt voksende andel av ansatte hos våre oppdragsgivere gjennomfører også være kurs innenfor e-læring. De kan gjennomføres i ro og mak når det er tid. Hver kursmodul tar fra 15-30 minutter.  Du som kunde kan logge deg inn via Kredinor Online, eller sende en mail til marked@kredinor.no for å få tilgang. Ved gjennomført kursmodul sender vi et kursbevis.

Påmelding til kurs og seminarer

Invitasjon og tilgang til påmelding sendes i god tid før våre kurs og seminarer. Webinarene er kostnadsfrie for våre medlemmer. Bransjeseminarene arrangeres til kostpris. Inkassokursene inkluderer kursmateriale og kursbevis.