Ny kommersiell direktør hos Kredinor

Stefan Langva er ansatt som ny kommersiell direktør hos Kredinor AS og blir medlem av konsernledelsen. Langva har bred kommersiell erfaring og skal sikre selskapets vekst gjennom nye produkter og tjenester, samt tradisjonell inkassodrift.

Kredinor har som mål å endre inkassobransjen med kundevennlige løsninger som gjør det enklere og rimeligere for folk å gjøre opp gjeld.

– Det at kundene våre skal ha god økonomisk helse er et mål for oss. Inntektene fra tradisjonelle produkter har vært fallende de seneste årene. Vi har allerede lansert nye innovative og bærekraftige produkter og tjenester for å utvikle virksomheten vår og for å skape nye inntekter. Jeg er glad for at Stefan har takket ja til å komme til Kredinor og bidra til å gjennomføre de endringer som vi og bransjen trenger, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.

Stefan Langva kommer til Kredinor fra fintech-selskapet Digisure, og har før det lang erfaring fra forsikringsbransjen. Han har blant annet vært administrerende direktør for Codan forsikring i Norge og direktør i Tryg, og kan vise til solid vekst og gode resultater i sine tidligere stillinger.

– Kredinors visjon tiltaler meg. Alle bransjer må ta inn over seg samfunnsendringer, og jeg liker den sympatiske og spennende retningen Kredinor har valgt for å møte dette. Jeg ser også frem til å bruke min kunnskap om kundebevaring og vekst fra forsikringsbransjen, inn i en annen viktig del av finanskretsløpet, sier Langva.

– Vi har lett etter den beste kandidaten med de riktige personlige kvalitetene, og jeg mener vi er riktige for hverandre. En kommersiell direktør i Kredinor må forstå både B2B-, B2C- og B2B2C-markedet. Det gjør Stefan, sier Klaus-Anders Nysteen.

– Jeg fikk veldig godt inntrykk av selskapet og menneskene jeg møtte gjennom ansettelsesprosessen, og ser frem til å bidra for Kredinor, sier Stefan Langva.

Han starter 1. november og etterfølger Abbe Fransson som sluttet i selskapet tidligere i høst.